Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100% fast stilling for LIS 2/3 ved Nordfjord psykiatrisenter, seksjon Dag. 

Nordfjord psykiatrisenter er distrikspsykiatrisk senter som gir tenester til personar med ulike psyksike lidingar og rusproblematikk. For å kunne gje eit best mogleg tilbod, legg vi vekt på å ha tilsette med ulik formell kompetanse og erfaring.

Dersom ikke kvalifiserte søkarar, kan lege med lisens som ventar på LIS-1 teneste verte tilsett inntil 6 mnd.  

Arbeidsoppgåver

 • Vurdering, utgreiing og diagnostisering av pasientar med psykiske lidingar og rusavhengigheit
 • Behandling ut frå den einskilde pasient sine behov
 • Vi legg vekt på brukarmedverknad
 • Samhandling og samarbeid med aktuelle samarbeidspartar i 1. og 2. linetenesta
 • Samhandling med pårørande
 • Stillingane inngår i NPS si vaktlegeordning 
 • Deltaking i tilsynsordning ved Nordfjord sjukehus
 • Ein må rekne med noko reiseverksemd og ambulant arbeid  

Kvalifikasjonar

 • Lege med norsk autorisasjon
 • Klinisk erfaring og/eller interesse for arbeid med psykiske lidingar og rusproblem
 • Evne til samarbeid og til å tenkje heilskapleg 
 • Søkjarar utanfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftleg og munnleg
 • Førarkort klasse B
 • Dersom ikke kvalifiserte søkarar, kan lege med lisens som ventar på LIS-1 teneste verte tilsett inntil 6 mnd.

Personlege eigenskapar

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og ta ansvar
 • Evne til å skape gode relasjonar
 • Gode samarbeidsevner
 • Trivst med å jobbe i tverrfaglege team
 • Fleksibel og evne til å vere løysingsfokusert
 • Evne til å prioritere oppgåver i ein hektisk kvardag
 • Lyst til å utvikle deg saman med oss
 • Personleg eigna 

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande avtale
 • Rekrutteringstillegg
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Gode moglegheiter for fagleg utvikling
 • Tilrettelegging for spesialisering 
 • Varierte og spanande arbeidsoppgåver
 • Engasjerte, dyktige og erfarne kollegaer
 • Triveleg arbeidsmiljø 
 • Hjelp til å skaffe bustad 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Anne-Karin Høgalmen
Tittel: Seksjonsleiar - NPS Dag
Telefon: (+47) 450 77 044
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde
Sjukehusvegen 9
6770 Nordfjordeid