Kort om arbeidsgiver

Smertepoliklinikken ved Ålesund sjukehus tilbyr tverrfagleg utgreiing og behandling av pasientar med komplekse smerteproblem under leiing av anestesilegar med spesialkompetanse i smertebehandling. Teamet består av sjukepleiar, lege, fysioterapeut og psykolog. Smerteklinikken samarbeidar også med andre avdelingar på sjukehuset.
Overvektspoliklinikken ved Ålesund sjukehus er spesialisthelsetenesta sitt tilbod til pasientar med alvorlig fedme i Møre og Romsdal. Poliklinikken er organisert under kirurgisk avdeling, men tilbodet er tverrfaglig og endokrinolog, kirurg, klinisk ernæringsfysiolog, sjukepleiera og andre faggrupper deltar i pasientbehandlinga. Tilbodet omfattar utgreiing og oppfølging etter både kirurgisk og medisinsk behandling.
Smertepoliklinikken og Overvektspoliklinikken samarbeidar no om ein ettårig prosjektstilling for LIS-lege ved dei to poliklinikkane. Stillinga er tiltenkt allmennlege som trenger sjukehusteneste som ein del av si spesialisering, men lege med anna bakgrunn kan også søke.

Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge. Ålesund sin vakre Jugendstilarkitektur er viden kjent. Eit mangfald av tårn, spir og vakre
utsmykkingar er som teken ut av eit eventyr. Byen og omlandet har eit særs rikt
kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. Du kan og
oppleve eit mangfold av fjordar, øyer og fjell som ventar på å få begeistre
deg.Les meir om Ålesund og omland her

 

Arbeidsoppgåver

 • Polikliniske konsultasjonar ved dei to poliklinikkane under fagleg rettleiing
 • Tverrfaglege møter
 • Pasientopplæring ved Lærings- og mestringssenter
 • Moglegheit for å delta i forskning og fagutviklingsprosjekt
 • Bindeledd mellom primær- og spesialisthelsetjenesten

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode norskkunnskapar skriftlig og muntlig

Personlege eigenskapar

 • Engasjement for dei aktuelle pasientgruppene
 • Empati
 • God evne til pasientkommunikasjon og tverrfaglig samarbeid.

Vi tilbyr

 • Ein lærerik arbeidskvardag
 • Regionalt samarbeid og mogelegheit for hospitering ved tilsvarande poliklinikkar i regionen.
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Valborg A. Bakke
Tittel: Seksjonsleiar / Kirurgiske legar
Telefon: +47 70 10 50 00
E-post: Valborg.Anita.Bakke@helse-mr.no
Navn: Jorunn Sandvik
Tittel: Overlege
Telefon: +47 70 10 50 00
E-post: Jorunn.Sandvik@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske legar Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund