Enhet for psykisk helsevern og rusbehandling er organisert under avdeling Medisin og helsefag, og bidrar til ivaretakelse av "sørge for" -ansvaret innen fagområdene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og habilitering.

Spesialrådgiveren vil ha et hovedansvar for den faglige oppfølgingen av avtalespesialistordningen innen psykisk helsevern, og vil samarbeide tett med medarbeidere i avdeling personal og kompetanseutvikling. Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca. 400 avtalespesialister, både psykiatere og psykologspesialister. Spesialrådgiveren vil bidra til oppfølging og utvikling av tjenestene, utviklingsprosjekter og generell saksbehandling innen psykisk helsevern. Enheten har erfarne medarbeidere, inkludert spesialrådgiver/psykiater innen psykisk helsevern. Spesialrådgiveren vil rapportere til avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling.


Den som tilsettes vil arbeide i enhet for psykisk helsevern og rusbehandling og ha et særskilt hovedansvar for den faglige oppfølgingen av avtalespesialister innen psykisk helsevern.  

Arbeidsoppgaver

 • Faglig oppfølging av avtalespesialistområdet
 • Intervjuer og faglig vurdering av søkere til avtalehjemler
 • Oppfølging av samarbeid og samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetakene
 • Dialog med fagforeninger
 • Oppfølging av nasjonale og regionale føringer for utviklingen av tjenestene
 • Annen saksbehandling innen psykisk helsevern

Kvalifikasjoner

 • Profesjonsutdanning innen medisin eller psykologi
 • Klinisk erfaring fra psykisk helsevern, inkludert barn og unge, og pasienter med rusmiddelproblemer
 • God kunnskap om spesialisthelsetjenestens organisering, styring og ledelse
 • Forståelse for det regionale helseforetakets «sørge for»-ansvar, roller og oppgaver på ulike forvaltnings- og virksomhetsnivå, inkludert avtalespesialistområdet
 • Erfaring med saksbehandling
 • Erfaring med prosjekt-, utrednings- og utviklingsarbeid
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge gode relasjoner med medarbeidere og samarbeidspartnere på ulike nivåer og på tvers av faggrupper
 • Evne til å utvikle, forankre og gjennomføre aktiviteter og beslutninger
 • God rolleforståelse
 • Positiv, fleksibel og inspirerende
 • Stor gjennomføringsevne
 • Høy arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

Spennende og varierte arbeidsoppgaver, fleksibilitet i form av særlig uavhengig stilling. Lønn etter avtale. Helse Sør-Øst RHF har hovedkontor på Hamar, og kontorlokalisasjoner i Oslo og Skien. Fleksibilitet i forhold til arbeidssted kan diskuteres.
 
For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med Grete Andersen, partner i Capus, tlf. 91 13 70 05.   

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktperson
Navn: Grete Andersen
Tittel: Partner i Capus
Telefon: 911 37 005
Arbeidssted
Psykisk helsevern
Parkgata 36
2317 Hamar