Kort om arbeidsgiver

Avdeling for kirurgi Helse møre og Romsdal , kirurgiske legar Ålesund har ledig vikariat i 100% stilling for Lege i spesialisering (LIS) innan gastro i perioden 01.05.21 og 1 år med moglegheit  for forlenging

Ved intern tilsetjing kan kortare vikariat som LIS2 bli ledig.

Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge. Ålesund sin vakre
Jugendstilarkitektur er viden kjent. Eit mangfald av tårn, spir og vakre
utsmykkingar er som teken ut av eit eventyr. Byen og omlandet har eit særs rikt
kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. Du kan og
oppleve eit mangfold av fjordar, øyer og fjell som ventar på å få begeistre
deg.Les meir om Ålesund og omland her

Arbeidsoppgåver

 • Vaktarbeid, sengepost, dagkirurgi, poliklinikk, operasjon. Inngår i 9 delt LIS2/3 vaktskikt, delte vaktdøgn.

Kvalifikasjonar

 • Søkjar må ha norsk autorisasjon som lege, og må legge ved søknadsblankett for legestillingar.
 • Må beherske norsk skriftleg og munnleg.
 • God samarbeidsevne.
 • Minst 2 års kirurgisk erfaring og ferdig med LIS2- common trunk for kirurgi

Personlege eigenskapar

 • Det å vere personleg eigna vil bli vektlagt.
 • Strukturert
 • Engasjert
 • Bidra til eit god arbeidsmiljø
 • Må trivast i eit aktivt og travelt miljø.

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø med engasjerte og erfarne kollegaer
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Valborg A. Bakke
Tittel: Seksjonsleiar / Kirurgiske legar
Telefon: +47 70 10 50 00
E-post: Valborg.Anita.Bakke@helse-mr.no
Navn: Floro Arnone
Tittel: Seksjonsoverlege/gasto
Telefon: +47 70 10 56 96
E-post: Floro.Arnone@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kirurgiske legar Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Åsehaugen 5
6017 Ålesund