Kort om arbeidsgiver

DPS poliklinikken Sarpsborg  søker ny legekollega.

Vi satser på et godt fagmiljø med gode verdier for å gi best mulig behandling til pasientene. Vi legger vekt på åpenhet og å lytte til medarbeiderne i det daglige arbeidet i poliklinikken.

Vi er en allmennpsykiatrisk poliklinikk med 5 overleger og en lis-lege i tillegg til andre faggrupper. Det er til sammen 22 behandlere i poliklinikken og vi har lokaliteter  i Sarpsborgklinikken midt i Sarpsborg sentrum. Poliklinikken vår er en del av DPS Halden-Sarpsborg. I Halden er det  3 døgnposter, hvorav en spesial post for spiseforstyrrelser. Videre er det Ambulant akutt team og en allmennpsykiatrisk  poliklinikk i Haldenklinikken.

 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Allmenpsykiatrisk poliklinikk i Sarpsborg utreder og behandler et bredt spekter av psykiske lidelser. De som arbeider hos oss er ofte deltagere i ett eller to team. Teamene er diagnoserettet og gir behandleren mulighet til å få særlig erfaring med og kunnskap om behandlingsmetodikk for målgruppen
 • Poliklinikken i Sarpsborg gir behandling i form av individuellterapi og gruppeterapi
 • Medikamentell behandling av ulike psykiske lidelser 
 • Arbeidsoppgavene på poliklinikken er varierte og det ønskes av overlege bidrar i utvikling av behandlingstilbudet ved poliklinikken

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i psykiatri
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialist kan også søke

Personlige egenskaper

 • Ønske aktiv deltagelse i i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Strukturert, nysgjerrig og nytenkende
 • Erfaring fra - og trivsel med teamarbeid
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • En tydelig og faglig- og verdiorientert grunntenking
 • En sterkt utviklingsorientert arbeidsplass og meget godt arbeidsmiljø
 • Samarbeid med kommunale tjenester
 • Deltagelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottagere og ansatte
 • Faglig utvikling og fellesskap i faste møter med alle legene i poliklinikken ukentlig, samt regelmessige møter med alle legene i DPS  Halden Sarpsborg og Fredrikstad
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Les mer ved å trykke her
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Pål Dåstøl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: + 47 482 75 263
Navn: Birgit Charlotte Rød
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: + 47 957 59 432
Arbeidssted
DPS Halden-Sarpsborg, polikliniske tjenester Sarpsborg
Glengsgata 19
1706 Sarpsborg