Informasjon om arbeidssted
Deler av de spesialiserte tjenestene i Skien kommune er samlokalisert i Skien Helsehus.
Her er det totalt 76 sengeplasser, fordelt på
- 5 lindrende senger
- 21 rehabiliteringssenger
- 32 korttids-senger
- 9 senger avklaringsenhet med styrket tverrfaglig bemanning
- 9 KAD/ øyeblikkelig hjelp-senger (interkommunalt)

Pasienter som henvises til kommunenes spesialiserte tjenester har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse og
oppfølging. Skien kommune har derfor de siste årene vært i en prosess der legebemanningen gradvis er styrket.

6 leger har sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus. ØH-sengene har tilknyttet et vaktteam med leger, med vaktordning i GAT.
Vi har et tett samarbeid med sykehuset Telemark med mulighet for hospitering og deltakelse på internundervisning.
Tjenesten gir 2 år tellende for spesialiteten allmennmedisin

Vi har flere vakante faste stillinger og søker etter engasjerte og fleksible leger, som ønsker å være med på den videre faglige
utviklingen av Skien Helsehus.

Ønsket utdanning og erfaring
- Norsk autorisasjon
- Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
- Erfaring innen allmennmedisin, indremedisin eller geriatri er en fordel

Arbeidsoppgaver
- Ansvar for pasientbehandling på korttidsenheten, rehabiliteringsenhet,     Lindrende enhet, avklaringsenhet og øyeblikkelig
   hjelp enhet (rotasjonsordninger)
- Mottak av akuttinnleggelser i ØH-avdelingen
- Deltakelse i tverrfaglig team
- Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
- Nært faglig samarbeid med sykehuset Telemark i pasientrettet arbeid
- Delta i den faglige utviklingen av helsehuset. Utarbeide retningslinjer         for gode pasientforløp
- Deltakelse i vaktordning

Ønskede personlige egenskaper
- Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, har engasjement og           pågangsmot, godt humør, tar utfordringer på strak arm og takler høyt       arbeidstempo
- Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team, samt evnen til arbeide    selvstendig og effektivt
- Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
- Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et nyskapende og aktivt     miljø
- Gode muligheter for faglig utvikling og deltakelse i forskning- og              videreutdanningsaktivitet
- Lønn etter avtale 
- Gode forsikringsordninger 
- Meget gunstig pensjonsordning 
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Westli
Tittel: Leder
Telefon: 95802712
E-post: elisabeth.westli@skien.kommune.no
Arbeidssted
Skien Helsehus
Ulefossvegen 51
3730 SKIEN