Kort om arbeidsgiver
Lovisenberg Distriktspsykiatriske senter (LDPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, helse og arbeid, gruppebehandling, ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 160 000 innbyggere.

Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Vi har flere spennende fagutviklingsprosjekter på gang, blant annet etablering av et automatisert, digitalt system for pasientrapportering og feedback (Lovisenberg-modellen) og etablert et eget tilbud om Veiledet Internettbehandling (e-terapi).

Poliklinikk St. Hanshaugen har ledig et års vikariat for lege i spesialisering fra 15.05.2021

Vi søker engasjert medarbeider som vil være med på å bidra til god pasientbehandling for bydelens befolkning. Vi kan tilby et høyt fagmiljø med bl.a. 6 psykologspesialister, 3 overleger, 8 faste psykologer, 2 LIS stillinger, 2 psykiatriske sykepleiere og 1kognitiv terapeut. Vi har sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og IPS- konsulent knyttet til poliklinikken. LIS stillingen har avtale om utvidet arbeidstid (UTA) med 2 timer pr. uke knyttet til faglig fordypning utenfor ordinær arbeidstid 08.00 til 16.00. Vi vektlegger trivsel og faglig utvikling, med både interne fagdager og ekstern undervisning. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Poliklinikken har kontorer i Lovisenbergata 21 G på Lovisenberg sykehus området. Det forventes lojalitet mot sykehusets verdigrunnlag. Sykehuset har pensjonsordning. Vi har et bedriftsidrettslag, og disponerer et begrenset antall personalboliger og personalbarnehage. Til orientering returneres ikke innsendte søknadspapirer og attester.
Du må like utfordrende arbeidsoppgaver, høyt tempo og kunne jobbe både selvstendig og i team. Lege i spesialisering får selvstendig behandlingsansvar. Det blir gitt ukentlig veiledning og undervisning.

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.
Det forventes lojalitet mot sykehusets verdigrunnlag. Sykehuset har pensjonsordning. Vi har et bedriftsidrettslag, og disponerer et begrenset antall personalboliger og personalbarnehage. Til orientering returneres ikke innsendte søknadspapirer og attester.

Arbeidsoppgaver:
• Utredning og behandling av psykisk lidelse
• Faglig bidra til fellesskapet

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon
• Gode kommunikasjonsferdigheter
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet
• Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
• Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kamps
Tittel: Utdanningsansvarlig overlege
Telefon: 902 38 041
Navn: Grete Johanne Holstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 992 56 816
Søknad
Søknad merkes: 2021-041
Arbeidssted
Lovisenberggata 21
0440 OSLO