Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling er en av syv avdelinger i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Oslo universitetssykehus HF. Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling tilbyr spesialisert utredning og behandling til barn og ungdom med sammensatte psykiske lidelser, og deres familier, i Oslo sykehusområde. Avdelingen består av 4 seksjoner, 2 seksjoner med dag-/døgn- og arenafleksible rammer med ansvar på områdesykehusnivå, og 2 polikliniske seksjoner med ansvar på lokalsykehusnivå. Vi er ca 300 ansatte og er lokalisert på Sogn, i Nydalen og på Mortensrud. Vi har lenge hatt en etablert rotasjonsordning for leger i spesialisering, slik at all nødvendig tjeneste i spesialiseringsløpet kan tilbys en LIS som jobber hos oss.

Seksjon BUP Oslo Syd er lokalisert på Mortensrud og består av 5 enheter, hvorav BUP Nordstrand er en av enhetene. Enheten har en tverrfaglig sammensatt personalgruppe med leger, psykologer, sosionom, klinisk pedagog og psykiatrisk sykepleier med tilsammen ca 15 årsverk og har nå behov for å øke bemanningen med en lege i spesialisering. Vi lyser derfor nå ut ett års vikariat ved BUP Oslo Syd, enhet BUP Nordstrand, for snarest mulig tiltredelse, eventuelt med mulighet for forlengelse ved andre tjenestesteder i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av barne- og ungdomspsykiatriske tilstander
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
 • Vakt i henhold til tjenesteplan på hver enhet

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Godkjent turnustjeneste/ferdig med LIS 1
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Søkere må beherske skandinaviske språk og tilfredsstille kravene til å starte et spesialistutdanningsløp i Norge
 • Erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri er en fordel og vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og evne til å bidra til et godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for og erfaring fra fagutvikling/forskning

Vi tilbyr

 • Vikariat
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode fagutviklingsmuligheter 
 • Opplæring, internundervisning og veiledning
 • Rotasjonsordning med tilrettelegging for hele utdanningsløpet 
 • Faglig utfordrende og godt arbeidsmiljø
 • Innsikt i et spennende fagfelt

 

Søkere må ha gjennomført LIS 1, og må dokumentere at alle læringsmål er utført. Dokumentasjon i form av "print screen" via egen innlogging i Dossier skal vedlegges søknaden.  

Attester og tjenestebevis må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Mariann Johannessen
Tittel: Rotasjonskoordinator LIS
Telefon: 90107817
Navn: Ruth-Kari Ramleth
Tittel: Overlege/Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 48135459
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Ullevål sykehus
0450 Oslo