Kort om arbeidsgiver

Spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus søker en enhetsleder som brenner for å utvikle fagmiljøet innen personlighetsfeltet til det beste for pasienter og ansatte.

Spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser er en områdepoliklinikk for Osloregionen som tilbyr kunnskapsbasert og kvalitetssikret utredning og behandling til pasienter med personlighetsforstyrrelse. Poliklinikken har et tverrfaglig fagteam bestående av 14 stillinger.

Poliklinikken tilbyr Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, samt tilpasset MBT for engstelig/unnvikende personlighetsforstyrrelse. I tillegg tilbys psykoedukasjon og billedterapi. Poliklinikken utfører ‘second opinion’ vurderinger og rådgivning til spesialisthelsetjenesten.

Poliklinikken har fokus på forskningsbasert utvikling av spesialiserte behandlingsprogrammer for pasienter med personlighetsforstyrrelse. Det er poliklinikkens mål å være en førende fagaktør for kunnskapsbasert behandling av pasienter med ulike typer alvorlig personlighetspatologi.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder har det faglige og administrative ledelsesansvar for den daglige driften av poliklinikken, herunder ansvar for kvalitet, personal, HMS, aktivitet og budsjett. Enhetsleder skal:

 • lede og utvikle teamet og enheten 
 • sikre kvalitet og effektivitet i avdelingens aktiviteter, både pasientbehandling og ledelse
 • holde seg faglig oppdatert og være aktiv i tilegnelse av faglig kunnskap
 • bidra til godt arbeidsmiljø og samarbeid innad i enheten og med eksterne samarbeidspartnere
 • ivareta forskning og fagutvikling i enheten
 • tilrettelegge for strategisk utvikling i tråd med seksjonens og enhetens planer
 • bidra aktivt i seksjonens ledergruppe og andre relevante fora

Kvalifikasjoner

Den ideelle kandidat har:  

 • Spesialistutdanning enten som psykiater eller psykologspesialist
 • Klinisk erfaring med personlighetsforstyrrelser, psykoterapi, MBT og gruppeterapi
 • Ledererfaring og gjerne lederutdanning
 • Erfaring med eller interesse for administrasjon og organisasjonsarbeid
 • Interesse for forskning og fagutvikling, gjerne erfaring som forsker
 • Erfaring med undervisning, formidling og veiledning
 • Gode norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Motiverende, samlende og teamorientert
 • Utviklings-, prosess- og løsningsorientert
 • Beslutnings- og gjennomføringsevne
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Høykompetent fagmiljø og gode rammer for forskningsbasert spesialisert behandling
 • Personalgruppe med mye motivasjon, energi, engasjement og humor
 • Mulighet for å være en sentral premissleverandør innen personlighetsfeltet
 • Faglig og personlig utvikling
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Spesialistpermisjon for spesialister iht. regelverk           
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Anker Hviid
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 91670823
Arbeidssted
Klinikk psykisk helse og avhengighet, Spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser 
Kirkeveien 166
0451 Oslo