Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvar for tilsetting i ledige fastlegehjemler. Trondheim kommune har for tiden 38 private legesentre og 175 fastleger.

Ved Valentinlyst legesenter ønsker en av fastlegene å inngå avtale om delelistelege. Legen ønsker selv å jobbe i 60 prosent og lyser ut 40 prosent som deleliste. Det er for tiden et listetak på 1450 pasienter. 

Delelisteperioden vil vare til sommeren 2024, og individuell avtale med Trondheim kommune inngås fra det tidspunkt hjemmelsinnehaver fratrer. 
Valentinlyst Legesenter er et legefellesskap med 5 spesialister i allmennmedisin med til sammen ca. 6000 listepasienter. Foruten legene består staben vår av 4 dyktige helsesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling. To av legene er interessert i å ha vikar i egen praksis en dag i uken hver. Eventuelt kan dette komme i tillegg til delelistepraksisen.

Det er ønskelig med oppstart i delelista fra 01.09.2021. Endelig dato avklares med legesenteret/hjemmelsinnehaver.
HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden. 

For mer informasjon, ta kontakt med hjemmelsinnehaver Synnøve Hølmo, mobil 992 28 321 eller senterleder Eirik Mørch ved Valentinlyst legesenter, mobil 970 05 429.

Arbeidsoppgaver
 • Kurativ virksomhet som fastlege i 40 % eller etter avtale med hjemmelsinnehaver 
 • Kommunal stilling inntil 7,5 timer/uke, med mulighet for større stillingsandel
 • Deltakelse i interkommunal legevakt
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten / kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder, her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 91112763
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72540880
Arbeidssted
Valentinlyst legesenter
Anders Estenstads veg 18
7046 TRONDHEIM