Kort om arbeidsgiver

Vil du bli vår nye kollega?
I DPS Halden-Sarpsborg styrker vi vårt fagmiljø med 2 overleger i Haldenklinikken. En stilling er knyttet til
døgnseksjon og en stilling ved poliklinikken. Vi ønsker oss 2 dyktige og
engasjerte psykiatere til et veldrevet DPS.

Vi i DPS Halden-Sarpsborg er 9 overleger og 4 LIS sammen med mange andre dyktige medarbeidere i DPS
Halden-Sarpsborg som søker nye kollegaer.
På Haldenklinikken har vi en poliklinikk, et ambulant akutteam og 3 døgnposter. I tillegg har vi en poliklinikk ved Sarpsborgklinikken.

Disse to stillingene er ved Haldenklinikken, den ene i poliklinikk og den andre ved døgnseksjon. Post 1 har
17 senger, og er en 7 døgnspost. Posten behandler ulike psykiske lidelser og i
hovedsak psykoselidelser, i tillegg er det tilbud for medisinfri behandling.
Post 2 er en almennpsykiatrisk 5 døgnspost med 12 senger, som i hovedsak
behandler pasienter med angst, depresjon og personlighetsforstyrrelser.
Miljøterapi er en viktig del av behandlingen på våre døgnposter. Tverrfaglig
team her består av seksjonsleder, overlege, LIS, psykolog, sosionom,
psykomotorisk fysioterapeut, musikkterapeut og øvrig miljøpersonell. Lege ved
post 2 følger opp medisinske oppgaver ved post 3, som er en områdedekkende
Enhet for spiseforstyrrelser - og er en 5 døgnspost med 4 senger. Det er miljø for gruppebehandling både i poliklinikkene og på døgnseksjonene. I poliklinikken
er det også kompetanse på ulike behandlingsformer og fagmiljø for å videreutvikle
differensierte behandlingstilbud for de forskjellige pasientgruppene. Poliklinikken har også ansvar for spesialisthelsetjenester i Halden fengsel. Vi har
felles legemøter og behandlermøter med fokus på ulike faglige temaer i DPS Halden-Sarpsborg.

Vi styrker nå behandlergruppa med 2 overleger, og det er for tiden ledig stilling både ved poliklinikk og
døgnseksjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, planlegge behandlingsforløp og utskrivelser av pasienter
 • Utredning og diagnostikk av psykiske lidelser
 • Behandling av ulike psykiske lidelser
 • Individuell oppfølging av pasienter
 • Samarbeid i tverrfaglige team og samarbeid med kommunehelsetjenesten
 • Delta i inntaksmøte/vurderinger av henvisninger
 • Pasientdokumentasjon
 • Medikamentelle vurderinger
 • Somatiske undersøkelser og oppfølging
 • Ukentlige møter med øvrige behandlere på tvers av døgnseksjonene 
 • Veiledning av LIS

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialisering i psykiatri kan også søke stillingene  

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Jobber teamorientert
 • Interessert for utvikling av faget i seksjonen
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Et veldrevet DPS som har et meget godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Godt tverrfaglig sammensatt team
 • Faste møter med alle legene i DPS Halden-Sarpsborg
 • Muligheter for faglig oppdatering/utvikling 
 • Mulighet for å tilrettelegge for forskning
 • Fast internundervisning
 • Felles årlige fagdager for DPS
 • Velferdstilbud i Sykehuset Østfold
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Les mer ved å trykke her
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Pål Dåstøl
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 482 75 263
Arbeidssted
DPS Halden-Sarpsborg
Kjærlighetsstien 30
1781 HALDEN