Kort om arbeidsgiver
Arbeidsoppgaver:
 • Legevakt med ordinære legevaktsoppgaver
 • Legevaktbil med primært ordinære sykebesøk
 • ØHD-avdelingen: mottak og behandling av pasienter etter henvisning/telefon fra fastleger, legevaktsleger og leger ved SiV. Bakvaktsfunksjon hver 5. uke
 • 2 nattevakter i løpet av en 5-ukers periode
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS-1/turnustjeneste
 • Faglig dyktig og evne til selvstendig arbeid
 • Utviklings- og endringsvillig, viser fleksibilitet i forhold til oppgaver
 • God kommunikasjonsevne, beherske norsk både skriftlig og muntlig
 • God på tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner og behandlingsnivåer
 • Det vil legges vekt på personlig egnethet, samt relevant arbeidserfaring
Vi tilbyr:
 • Nye og moderne lokaler i Kjelleparken i Tønsberg kommune
 • Spennende arbeidsoppgaver i et godt faglig og tverrfaglig sosialt arbeidsmiljø
 • Spesialiseringsløp i allmennmedisin, inkl. individuell veileder, kurs og videreutdanning
 • Egne fagdager og internundervisning inkorporert i vaktplanen
 • Høy fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer
 • Kollegial fraværsdekning ved ferie, kurs eller sykdom
 • Pensjonsordning i KLP 
 
Søknad:
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema, vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Referanser skal oppgis. Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med til intervju. Aktuelle søkere vil innkalles til intervju fortløpende selv om søknadsfristen ikke er ute.
Det stilles krav til levert og godkjent politiattest før tiltredelse
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Tønsberg kommune
Kontaktperson
Navn: Bhupinder Jassal
Telefon: +47 46933953
Arbeidssted
Tønsberg legevakt og ØHD
Kjellengveien 2 b
3125 TØNSBERG
Søk på stillingen