Kort om arbeidsgiver

Orkdal Sjukehus har tradisjonelt vært et lokalsykehus for den vestlige delen av Trøndelag, men har siden 2004 vært en del av St. Olavs hospital HF, Universitetssykehuset i Trondheim. Sjukehuset ligger 40 km fra Trondheim med gode buss- og veiforbindelser.

Orkdal Sjukehus har akuttfunksjon for ca. 85 000 innbyggere innenfor medisin og ca. 50 000 innenfor kirurgi. Sjukehuset har 86 senger innenfor kirurgi, ortopedi, generell medisin og gynekologi. 

Medisinsk avdeling Orkdal er en indremedisinsk avdeling organisert under Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin og Orkdal medisin, St. Olavs hospital. Avdelingen består av sengeposter B2M med 14 senger og B4 med 24 senger, Felles poliklinikk, Felles kontortjeneste og Medisinske leger. I tillegg disponerer avdelingen 7 senger på observasjonspost og inntil 4 senger på en kombinert overvåkningsavdeling. Ved avdelingen utredes og behandles pasienter innenfor de fleste indremedisinske felt og det er også stor poliklinisk aktivitet. 

Ved Medisinsk avdeling Orkdal er det 2 ledige vikariater i 100 % stilling for LIS2/ LIS3. Vikariatene varer til og med 31.12.2021 med mulighet for forlengelse.

Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Det kan i løpet av tilsettingsprosessen bli flere ledige vikariater for tilsetting.  

Arbeidsoppgaver

 • Den som skal tilsettes vil inngå i p.t. 11-delt sekundærvaktordning med aktive vakter hele døgnet
 • Legearbeid på sengepost, akuttmottak, poliklinikk og overvåkningsavdeling

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt
 • Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen
 • Vennligst oppgi minst to referansepersoner

Personlige egenskaper

 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og Den Norske Legeforening
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP
 • En spennende arbeidshverdag med godt faglig miljø og trivelige kollegaer
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Harald Edsberg
Tittel: Avdelingssjef – lege
Telefon: 72 82 92 49
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Orkdal, Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 Orkanger