Kort om arbeidsgiver
Madlaklinikken legesenter 
1 hjemmel med listestørrelse 1000. Tiltredelse primo juni 2021

Madlaklinikken legesenter er lokalisert i AMFI Madla, og har i dag 6 erfarne fastleger og 4,9 årsverk hjelpepersonell.
Journalsystem: CGM. Det er romslige og relativt nyoppussede lokaler.  Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon. Legesenteret har i tillegg til basisutstyr tilgang til icare tonometer.
Kvinnelige leger oppfordres spesielt å søke.

Kontakt: Daglig leder William Anthony Tanaruno, tlf 452 57 163 eller hjemmelshaver Anders D. Bostad  416 58 350

Forus legesenter
2 hjemler med listestørrelse 600, med gjenkjøpsgaranti. Tiltredelse høst 2021. 
1 hjemmel med listestørrelse 1500, tiltredelse medio juni 2021

Forus legesenter er plassert på Gausel og har i dag 3 fastlegehjemler, hvorav det nå økes til 4. Legesenteret har sameie med tannlegekontor, fysioterapeut og p.t. en fotterapeut. Det er tilknyttet 3 helsesekretærer til legesenteret.
Journalsystem: Infodoc Plenario. Legesenteret er et velutstyrt legesenter. Det er gode parkeringsmuligheter.

Kontakt;  Daglig leder Bård Moe, tlf 909 60 993 eller hjemmelshavere Ivar Thomsen tlf 905 31 425. (hjemler med gjenkjøpsgaranti) og Odd Arild Ågedal tlf 400 97 235 


Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid 
Deltakelse i offentlig legevaktsarbeid. Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse.
Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.

Kvalifikasjoner

Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  B2 nivå (Bergenstesten) 
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
 • Rekrutteringstilskudd for leger i spesialisering allmennmedisin - ny ordning med bindingsavtale ved tilsetting i hjemmel
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Avdeling for samfunnsmedisin
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Konst. helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Stavanger
Olav kyrresgt.23
4005 STAVANGER