Kort om arbeidsgiver

Avdeling for patologi ved Klinikk for laboratoriemedisin har ca. 300 medarbeidere, og er lokalisert på tre steder i OUS. Avdelingen mottar årlig ca. 65 000 biopsier og operasjonspreparater, og har et meget stort og variert prøvemateriale. Avdelingens laboratorievirksomhet er omfattende og består av histologi, immunhistokjemi, cytologi, obduksjon, molekylær patologi, flowcytometri og elektronmikroskopi. 

Vi har ledig fast overlegestilling (100%), ved Avdeling for patologi, enhet for medisinsk diagnostikk, Rikshospitalet.

Patologene i avdelingen arbeider høyspesialisert i faggrupper, i et faglig dedikert og inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidsoppgavene knyttet til den aktuelle stillingen er i utgangspunktet diagnostikk innen hudpatologi, inkludert Mohs kirurgi og plastikkirugiske problemstillinger. Det kan også være aktuelt å bidra inn mot andre fagfelt søker har spesiell patologikompetanse innen eller interesse for.


Enhet for diagnostikk Rikshospitalet har p.t 20 overleger og 6 LIS som arbeider innen hudpatologi, ØNH-patologi inkludert punksjonscytologi og barnekreft, gastrointestinal patologi, Hjerte-lunge-nyre- og transplantasjonspatologi inkludert elektronmikroskopi samt nevropatologi.

Arbeidsoppgaver

 • diagnostikk innen hudpatologi, inkludert Mohs kirurgi og plastikkirurgiske problemstillinger, bidra inn i andre fagfelt etter behov og kompetanse
 • deltakelse i tverrfaglige møter, faggruppemøter og internundervisning
 • kvalitetsarbeid inkludert utarbeidelse av prosedyrer, monitorering av diagnostisk materiale og oppfølging av diagnostisk kvalitet 
 • forskning og metodeutvikling
 • opplæring og undervisning av LIS, patologiassistenter og andre yrkesgrupper 

Kvalifikasjoner

 • lege med norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning i patologi, eller kort tid igjen til spesialistgodkjenning
 • erfaring innen fagområdet og kompetanse innen Mohs kirurgidiagnostikk og plastikkirurgiske problemstillinger vektlegges
 • gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig   

Personlige egenskaper

 • faglig engasjement
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • selvstendig og ansvarsbevisst
 • evne til å arbeide strukturert og nøyaktig
 • høy arbeidskapasitet
 • opptatt av kontinuerlig forbedringsarbeid

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeid i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • høyt faglig nivå
 • god opplæring
 • en arbeidsplass i utvikling
 • lønn etter avtale  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Anne Kristina Myrvold
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48000211
Arbeidssted
Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus HF
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo