Kort om arbeidsgiver

Fagavdelingen er en av fem stabsavdelinger og har oppgaver innen kvalitet og pasientsikkerhet, beredskap, forskning, smittevern og samhandling .

Samhandlingsenheten er Sørlandet sykehus HF (SSHF) sitt ansikt utad mot kommunene på Agder. Enheten har et dynamisk miljø med både praksiskonsulenter, rådgivere og samhandlingssjef som jobber godt i team.

Internt i SSHF er det utviklet et samhandlingsnettverk. Det er også etablert gode strukturer og arenaer for samhandling med kommunene på Agder. 

Vår samhandlingssjef skal ut i studiepermisjon, og vi søker en person som sammen med enheten kan lede enheten og bidra til god samhandling i denne perioden.

 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.  

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til kvalitet i tjenestene gjennom økt samhandlingskompetanse
  • lede og videreutvikle samhandlingsenheten inkl. økonomi- og personalansvar
  • bistå fagdirektør, foretaksledelsen og klinikkene internt og i samhandlingen med kommunene/fastlegene
  • kontaktpunkt og koordineringsansvar for samhandling og ha et overordnet ansvar for SSHF sin samhandling med kommunene på Agder
  • ansvar for praksiskonsulentordningen
  • lede/delta i relevante faglige nettverk
 • Bidra til å videreutvikle Helsefellesskapet Agder
  • som strategisk arena for samhandling
  • som arena for tjenesteutvikling og innovasjon
 • Delta i fagavdelingens ledergruppe
  •  videreutvikle fagavdelingen og foretakets samhandlingsprofil.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/ universitetsnivå, fortrinnsvis medisinsk-/ helsefaglig kompetanse
 • Erfaring fra ledelse i komplekse organisasjoner
 • Erfaring med tjenesteutvikling/kvalitetsarbeid innen helsesektoren
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Samhandlingskompetanse
 • Kunnskap om spesialist- og kommunehelsetjenestens oppgaver og ansvar
 • Kunnskap og erfaring med helhetlig pasientforløp 
 • God skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til å jobbe tverrfaglig og i team
 • Gode kommunikasjon- og koordineringsevner
 • Evne og vilje til å samhandle og bygge relasjoner  
 • God skriftlig og muntlig  fremstillingsevne
 •  Personlig egnethet vil vektlegges i tilsettingen 

Vi tilbyr

VI tilbyr et aktivt og levende miljø som jobber fremadrettet til pasientens beste på Agder.
Stillingskategori
Rådgiver
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktperson
Navn: Susanne Sørensen Hernes
Tittel: Direktør
Telefon: 48136020
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fagavdelingen, Samhandlingsenheten, Kristiansand
Egsveien 100
4615 Kristiansand