Kort om arbeidsgiver

UNN har ledig  vikariat for lege i spesialisering i øyesykdommer. Vikariatet gjelder for perioden 1.4. - 15.9.21. Det er mulighet for forlengelse av vikariatet, men det kan også bli lyst ut LIS-stilling over sommeren -21.

Øyeseksjonen i NKØØ er en del av NOR-klinikken. Klinikken er lokalisert i Tromsø, Harstad og Narvik, og har ansvar for en lang rekke kirurgiske og medisinske spesialiteter og sammensatte pasientforløp. Klinikken utgjør en viktig del av akuttberedskapen i UNN, men har også ansvar for store deler av rehabiliteringsforløpene i UNN.

Øyeseksjonen har som mål å tilby pasienter og brukere tjenester innen fagområdet på et høyt internasjonalt nivå.  Ved Øyeseksjonen kan LIS gjennomføre hele utdanningsløpet innen øyesykdommer.
 

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid på sengepost, poliklinikk og operasjonsstue
 • Bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • Delta i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1.
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Du må ha god skriftlig dokumentasjonsevne.
 • Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Du arbeider strukturert og målrettet.

Vi tilbyr

 • Stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • Moderne utstyr

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Terje Christoffersen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 77669467
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9038 Tromsø