Kort om arbeidsgiver
Time kommune søkjer fastlege til privat næringsdrift ved Sandtangen legesenter. Oppstart frå 1.07.21. Listestorleik pr 1.01.21 er 1011 pasientar. Økonomiske vilkår ved overdragelse av praksis vert forhandla med avtredande lege, jmf asa 4310 § 5.6. Kommunen kan tilby mellom anna gunstig lån og tilskot til LIS3 beskrevet lenger ned i annonsen. Det kan bli mogleg å vikariere på annen liste før 1.07.21 med oppstart etter avtale.

Arbeidsoppgåver
Følgje opp pasientar på liste.
Offentlege oppgåver på helsestasjon for tiden 9,33% stilling.

Legevakt 32-delt ved Klepp og Time legevakt kl. 15-23 kvardagar og i tidsrommet 08-23 i helger.

Nattevakter ved interkommunal legevakt på Sandnes 60-delt kl 23-08.
Delta i administrative oppgåver ved felles drift av legesenteret.

Kvalifikasjonar
-       Norsk autorisasjon.
-       LIS3 eller spesialist i allmennmedisin
Krav om politiattest.

Personlege eigenskapar
Ein vil vektlegge personlege eigenskaper som:
-       Gode kommunikasjonsevner med gode språkferdigheiter i norsk munnleg og skriftleg.
-       Gode samarbeidsevner.
-       Arbeider strukturert og sjølvstendig.

Me tilbyr
Kommunen kan tilby:
- Rente- og avdragsfritt lån inntil 50% av kjøpesummen (maks lån 500 000,-) i 5 år og påfølgende 3 års bindingstid. 

- Garanti for 70% av kjøpesummen (maks garantisum kr 700 000,-) ved evnt salg av praksisen igjen innen 5 år.
- Introduksjonkurs og rådgiving i regnskap inntil fem timar.
- For LIS3 kan det gis årleg tilskot på inntil kr 300 000,- i løpet av spesialistutdanninga i tråd med Helsedirektoratet si tilskotsordning . 
Praksis ved Sandtangen legesenter sentralt plassert på Bryne. Legesenteret holder til i moderne og funksjonelle lokale, er godt utstyrt og husar seks fastlegar og ein ALIS-stilling i offentleg verksemd. Fleire av legane er spesialist i allmennmedisin. Stabilt og dyktig hjelpepersonell med sjukepleiarar, helsesekretær og bioingeniør.Det er ein augelege-praksis knytt til legesenteret. Journalsystem System X vert nytta.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Time kommune
Kontaktpersoner
Navn: Torbjørn Mosdøl
Tittel: Fastlege og dagleg leiar
Telefon: 91548524
Navn: Heidi Garborg
Tittel: Virksemdleiar
Telefon: 99315148
Hjemmeside
Arbeidssted
Sandtangen legesenter
4340 BRYNE