Kort om arbeidsgiver
Arbeidssted
Cicignon legekontor er en veldrevet solopraksis som holder til sentralt i Fredrikstad sentrum. Hjemmelen kan forbli solopraksis inntil det kommer på plass en avtale om å flytte denne til en fler-legepraksis i kommunen.
Det er ansatt en legesekretærer i deltidsstilling med lang erfaring. Kontorene er tilrettelagt for rullestol.
Kontoret bruker SystemX og er koblet opp mot Helsenett.
 
Om fastlegehjemmelen
Fastlegen ved senteret har sagt opp sin fastlegehjemmel og vi søker en etterfølger. Tiltredelse 1.9.21.
Listelengde er på 1300 pasienter. Deltagelse i kommunal legevakt.
Til avtalen kan det pålegges offentlige allmennmedisinske oppgaver i tråd med regelverket.
 
Søknad på og tildeling av fastlegehjemmel
Fastlegepraksiser i kommunen skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Tildelingen av avtalehjemmel følger av ASA 4310. Merk at hjemmel tildeles som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, der andre søkere kan ha innsynsrett i bl.a. CV og søknadsdokumenter om de har relevans i begrunnelsen.

Kvalifikasjonskrav
* Ha spesialistgodkjenning i allmennmedisin eller være under spesialisering. Leger som ønsker å starte spesialisering kan også søke
* Må gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
* Ha kjennskap til ASA-avtalen, fastlegeforskriften og samhandlingsreformen
 
Personlige egenskaper
* Personlig egnethet for å fungere godt i hjemmelen
* Søkere må ha gode samarbeidsevner med kolleger og hjelpepersonell
 
Andre opplysninger
De økonomiske og praktiske vilkårene må avtales direkte med fratredende lege på Cicignon legekontor.
Kommunen vil søke Helsedirektoratet om tilskudd til næringsdrivende ALIS som har avtale med kommunen.   Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 
 
 
Politi / Tuberkulose attest
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.
Tuberkuloseattest etter forskrift.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Fredrikstad kommune
Kontaktperson
Navn: Lise Vissås
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 918 34 125
E-post: lisvis@fredrikstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Cicignon legekontor
Turngata 8
1606 FREDRIKSTAD