Kort om arbeidsgiver
UNN har ledig 6 mnd vikariat for lege i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk seksjon er en del av Rehabiliteringsavdelingen i NOR-klinikken. Vårt mål er å styrke vårt fag i regionen ved å utdanne spesialister som ønsker å jobbe og bo i Nord-Norge.

Seksjonen driver både sengepost og poliklinikk i Tromsø, samt ambulant rehabiliteringsteam i Tromsø og Narvik. I poliklinikken utredes det pasienter med muskel-/skjelettlidelser, CFS/ME og hypermobilitet. 
HelseIArbeid-senteret er en del av læringsarenaen og er en del av en regional og nasjonal satsing  der helsetjenesten og arbeids- og velferdssektoren jobber sammen for å bedre tilbudet for mennesker med muskel-/skjelett og psykiske helseplager. 

Seksjonen har ca 90 stillinger, inkludert 7,5 overlegestillinger og per i dag 4 LIS-stillinger. 

Arbeidsoppgaver
 • LIS inngår i avdelingens rotasjonsplan i tråd med individuell utdanningsplan
 • 38 timers uke med obligatorisk deltakelse i primærvaktsjikt samt UTA. 10 dager avspasering per år
 • Delta i seksjonens fagutviklings- og forskningsaktiviteter
 • Den utlyste stillingen skal betjene kliniske og pasientadministrative oppgaver i fysikalsk medisinsk poliklinikk og HelseIArbeid-senteret
HelseIArbeid-senteret er en del av en regional og nasjonal satsing  der helsetjenesten og arbeids- og velferdssektoren jobber sammen for å bedre tilbudet for mennesker med muskel-/skjelett og psykiske helseplager. Hos oss kan du bruke og utvikle dine kliniske ferdigheter i et tverrfaglig miljø, samtidig som du får bidra i utviklingen av et nytt og spennende fagområde med fokus på tjenestesamhandling til beste for befolkningen. 

Som lege er dine primære arbeidsoppgaver poliklinisk avklaring av pasienter med muskel-/skjelett og sammensatte plager. Du vil møte mennesker med problemstillinger både knyttet til muskel-
/skjelettapparatet, psykisk helse og arbeidsrelaterte problemstillinger. Pasientrettet virksomhet skjer dels selvstendig, men en betydelig del i tett og integrert samarbeid med andre faggrupper (leger, psykologer, ergoterapeuet og NAV-veiledere). 

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • God muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne
Personlige egenskaper
 • Stillingen kan være for deg som er i utdanning til spesialist i allmennmedisin og ønsker sykehusåret i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Mulighet til å utdanne seg til spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og høykompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring
 • Et spennende lokalmiljø med et variert kulturtilbud
 • Faglig og personlig utvikling
 • Tiltredelse etter avtale
Vi er en veldig fin gjeng som jobber sammen. Også du må derfor bidra til at arbeidsmiljøet holdes så godt at vi alle gleder oss til å gå på jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Kontaktperson
Navn: Disa Håkstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 47610209
E-post: disa.irene.hakstad@unn.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisin, Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø