Kort om arbeidsgiver
Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert med seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen, men i tillegg utføres også spesielle analyser for andre helseregioner.

Avdeling for klinisk farmakologi har ca 80 ansatte fordelt på leger, kjemikere, farmasøyter, bioingeniører og administrative stillinger. Avdelingen er lokalisert i Teknostallen, noen minutters gange fra sykehusområdet. Laboratoriet utfører analyser med tilhørende fortolkninger innenfor områdene terapikontroll, rusmiddeldiagnostikk, klinisk toksikologi og rettstoksikologi.
Avdelingen har over tid satset på samfunnsfarmakologi, bl.a. med å bidra med økt farmakologikunnskap blant helsepersonell, og arbeider nå aktivt for å utvikle økt legemiddelsikkerhet, både i sykehus og i primærhelsetjenesten.
Stillingen er fast overlegestilling lagt under Seksjon medisin.

Arbeidsoppgaver

 • En sentral rolle i avdelingens virksomhet innen legemiddel- og rusmiddelanalyser, med spesiell vekt på områdene antiepileptika og alkoholmarkører
 • En sentral rolle i avdelingens forsknings- og utviklingsarbeid
 • Bistå sykehusets kliniske forskningspost med kompetanse innen området klinisk farmakologi
 • Delta i de øvrige oppgaver ved avdelingen som fortolkning av prøver innen terapimonitorering, rusmiddeldiagnostikk, klinisk toksikologi og rettstoksikologi
 • Om nødvendig delta i undervisning av medisinske studenter og annet helsepersonell

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i klinisk farmakologi
 • Erfaring innen rettstoksikologisk arbeid, herunder også postmortal toksikologi
 • Forskningserfaring, fortrinnsvis innen områdene terapimonitorering, rusmiddeldiagnostikk eller rettstoksikologi (gjennomført ph.d. og/eller gode forbindelser i nasjonale/internasjonale forskningsnettverk vil vektlegges positivt)
 • Erfaring fra arbeid med fortolkning av prøver til terapikontroll (TDM) og rusmiddeldiagnostikk
 • Erfaring fra samarbeid med andre faggrupper innen legemiddel- og rusmiddelanalysefeltet
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Samarbeidsvillig
 • Selvstendig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Gode pensjons, bank og forsikringsordninger
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Fleksibel arbeidstid

Utdanningsretning

 • Medisin
 • Farmakologi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Arne Helland
Tittel: Overlege
Telefon: +47 72 82 91 06/ +47 900 47 294
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for klinisk farmakologi
Professor Brochs gate 46
7030 Trondheim