Kort om arbeidsgiver

Sykehuset Telemark dekker et befolkningsgrunnlag på rundt 170 000 innbyggere. I 2020 hadde sykehuset om lag 3000 årsverk som jobber for å gi best mulig behandling og pleie til pasientene.

Vi har ledig en fast stilling som overlege i kardiologi fra juni 2021, tidspunkt kan evt endres etter avtale.

Fagområdet kardiologi er organisert under avdeling A, som igjen er en del av medisinsk klinikk med fagområdene hjerte, nyre, endo og akutt og mottaksmedisin (AMM). Det er pr i dag 24 sengeplasser i sengeposten for fagområdet hjerte, nyre og hormon. Totalt sett dekker seksjonen det aller meste av fagfelta innen hjertesykdommer unntatt invasiv kardiologi og andre spesialiserte undersøkelser. Seksjon har ansvar for innlegging av pacemaker i STHF.

Det er stor aktivitet ved hjertepoliklinikken som har ansvar for utredning og oppfølging av pasienter med hjertesykdommer Det er et godt faglig miljø innenfor fagområdet kardiologi. Det er totalt 7 overlegestillinger. Det er tett samarbeid med spesialsykepleiere innen kardiologi på hjerte poliklinikken. Deltakelse i fortiden, 7 delt hjertevakt vil være en del av stillingen

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester, arbeidserfaring og evt. spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutteringsbyråer eller andre annonsører.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og oppfølging av pasienter ved hjertepoliklinikk
 • Deltakelse i visittgang på sengepost og intensiv
 • Klinisk støtte, supervisjon og veiledning av sykepleier ved polikinikken og leger i utdanning
 • Tilsyn og rådgivning i hjertemedisinske problemstillinger
 • Deltakelse i internundervisning
 • Deltakelse i gjeldende vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Gyldig norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1-tjeneste
 • Godkjent spesialist i kardiologi fra Norge eller EØS, eventuelt minimum tre år tjeneste som LIS i indremedisin/kardiologi
 • Interesse og engasjement for kardiologi
 • Det kreves at den som tilsettes behersker norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og endringsvillig
 • Høy arbeidskapasitet 
 • Selvstendighet
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Engasjerende, spennende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Personlig utvikling, mulighet for å bidra til høy faglig kvalitet
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se klp.no  
 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Legger til rette for og prioriterer forskning og utvikling
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Nina Ruud
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95171759
Navn: Tonje Tvinnereim
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: 35003500
Navn: Jacob Thalamus
Tittel: Hjerteoverlege
Telefon: 41203365
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling medisin A, Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien 55
3710 Skien