Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse- og avhengighet (KPA) er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 26 overleger og 13 leger i spesialisering, samt 32 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering.
DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykose døgnposter og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere. 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk C har spesialkompetanse innen utredning og behandling av affektive lidelser, og er lokalisert på Nøtterøy. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt og disponerer 24,5 årsverk. Poliklinikken består av fire behandlingsteam; ISTDP, ACT, CBT og psykodynamisk team. Vi er også i gang med å utvikle et eget team for utredning. De som arbeider hos oss har særlig erfaring med og kompetanse på denne pasientgruppen og behandlingsmetodikk. Det legges til rette for at overlege kan utvikle seg innenfor en terapiretning dersom det er ønskelig.  Arbeidsoppgavene på poliklinikken er varierte og det ønskes at overlege bidrar i utvikling av behandlingstilbudet ved poliklinikken.

Høres dette spennende ut, ta gjerne kontakt for mer informasjon.         

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri
 • Strukturert, nysgjerrig og nytenkende
 • Ønske aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud
 • Erfaring fra- og trivsel med teamarbeid.
 • Leger som nærmer seg ferdig spesialist kan bli tatt i betraktning.
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen.  

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En sterkt utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med alle legene i DPS.
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Sondre Hasvold
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 94830835
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Allmennpsykiatrisk poliklinikk C, Sykehuset i Vestfold HF
Ørsnesalleen 14
3120 Nøtterøy