Kort om arbeidsgiver

Stord DPS er eitt av fire distriktspsykiatriske senter i Klinikk for psykisk helsevern, og har døgnavdeling og poliklinikk. Opptaksområdet dekkjer dei fire kommunane Stord, Fitjar, Bømlo, og Tysnes. Stord DPS er organisert saman med BUP Stord under felles leiing.

Ved poliklinikken har vi behandlingsteam med eigne spesialområder fordelt som allmennpoliklinikk, TSB, IPS og FACT.  Over tid har Stord DPS hatt eit sterkt fokus på fagutvikling, både i behandlingstilbod og utvikling av medarbeidarar.  Vi har etablert eit breidt behandlingstilbod, mellom anna FACT-team, IPS, ECT, DBT, IMR, Hesteasssistert terapi, 4-dagars angstbehandling/OCD-team (klinikkovergripande), samt medisinsk yoga/mindfulness. Vi ynskjer at våre medarbeidarar skal ha god fagkompetanse på sitt område og vi legg til rette for vidare- og etterutdanning. Vi har eit stabilt fagmiljø, med fast tilsette lokalt forankra overlegar. Stord DPS har p.t. 4 overlegestillingar og 2 LiS-stillingar - som aukar til 3 ved godkjenning som utdanningseining for Rus- og avhengighetsmedisin. Både poliklinikken og døgnavdelinga er godkjent som utdanningsinstitusjon for LiS i spesialiteten i psykiatri, og vi kan i Helse Fonna tilby eit samla spesialiseringsløp innan psykiatri.

Les meir om vårt tilbod innan 4-dagarsbehandling!

Stord DPS ligg på Stord i Sunnhordland. Stord har 18 000 innbyggjarar, vakker natur med fjell, skog og sjø, eit rikt kulturliv, høgskule med sjukepleie- og lærarutdanning og betydeleg maritim næring. Stord har lufthamn med daglege avgangar til Oslo. Norges nest og tredje største byar, Bergen og Stavanger, når du med bil eller offentleg transport på høvesvis to og tre timar.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostikk og behandling
 • Rettleiing til samarbeidspartnarar
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Delta i fagleg utviklingsarbeid og planlegging (rettleiing, undervisning, teamarbeid).

Kvalifikasjonar

 • Må ha dokumentert autorisasjon
 • Gjennomført LIS1 teneste, eller tilsvarande
 • Må kunne norsk skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og sjølvstendig
 • Ansvarleg
 • Trivst med å jobbe i eit tverrfagleg team
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Konkurransedyktig pensjonsordning. Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenesteforsikring.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Regelmessig internundervisning og rettleiing ved psykiater
 • Psykoterapirettleiing
 • Arbeid i tverrfagleg team
 • Heile spesialiteten kan tas i Helse Fonna
 • Moglegheit for forsking i klinikk

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktpersoner
Navn: Håvard Wester Breistein
Tittel: Seksjonsleiar SDPS/BUP
Telefon: 93224877
E-post: havard.wester.breistein@helse-fonna.no
Navn: Olav Koppang Sævareid
Tittel: Funksjonsleiar SDPS
Telefon: 91741403
E-post: olav.koppang.sevareid@helse-fonna.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Stord DPS, Helse Fonna HF
Tysevegen 64
5416 Stord