Kort om arbeidsgiver
Legetjenesten i Målselv kommune er fordelt på to kontorer:
  • Øverbygd legetjeneste, v/Holt helsehus, Øverbygd, med 3 fastlegeavtaler og 1 LIS-1 lege.
  • Andslimoen legetjeneste, v/Målselv Helsesenter, Bardufoss, med 8 fastlegeavtaler og 2  LIS-1 leger
Øverbygd legetjeneste ligger i utkanten av kommunen, lokalisert nært Skjold Garnison med 1000 soldater og 250 ansatte.  P.g.a. den geografiske nærheten er det et nært samarbeid mellom legekontoret og den militære sykestua.
Det er 11 mil til Tromsø hvor nærmeste sykehus (UNN) ligger

Øverbygd har flott natur med store muligheter til friluftsliv, bl.a i Dividalen nasjonalpark

Familieenheten:
LEGEAVTALE
50 % legeavtale i fastlegeordning v/Øverbygd legetjeneste

Legeavtalen er ledig f.o.m. medio april -21.
Avtalen lyses ut for 2. gang

Legeavtalen er fastlønnet. 
Kontoret praktiserer fellesliste med listetak på 1.200 pasienter og har i tillegg 30 % kommunale oppgaver fordelt på legene. Avtaleinnehaver har ansvar for 400 listepasienter.
Det er i dag totalt 1,5 legeårsverk fordelt på tre leger, i tillegg til LIS 1-lege.  Kontoret har to medhjelperstillinger.
Legeavtalen inngår i interkommunal legevaktordning på Setermoen i Bardu kommune med p.t. 22-delt legevakt.
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.                             

Krav til søker: Utdannet lege med norsk autorisasjonØnskelig med spesialisering i allmennmedisin.  Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.

Politiattest:  I  h.h.t. helsepersonellovens § 20a kreves det politiattest av den som tildeles hjemmelen.  Denne framlegges før tiltredelse.

Tilsettings-/tildelingsvilkår: Vilkår innenfor rammene av sentrale avtaler mellom Dnlf og KS. 

50 % stilling kan gjerne kombineres med 18-timers garnisonslegestilling i Forsvaret/Skjold leir.
For mer informasjon, ta kontakt med sykestua Skjold garnison v/ Helga Hol tlf.: 400 29 701.
(Forsvaret har behov for leger v/Skjold leir, samt Bardufoss og Setermoen)
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Målselv kommune
Kontaktpersoner
Navn: Katarina Øvergård Ask
Tittel: Avdelingsleder v/ Øverbygd legetjeneste
Telefon: 407 65 890
Navn: Siv-Hege Severi
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 934 68 845
Arbeidssted
Øverbygd legetjeneste
Holtveien 533
9334 ØVERBYGD