Kort om arbeidsgiver
Kort om stillingene
Er du tydelig, positiv, raus, engasjert og har hjerte for allmennmedisin? Motiveres du av tanken på å være med å bidra til å utvikle gode tjenester i et kompetent, dynamisk og tverrfaglig arbeidsmiljø?

Vi har ledig to faste heltidsstillinger som kommunalt ansatte fastleger. Begge stillingene er ledige fra 01.06.2021.

Fastlege, 100 % fast. Pasientliste på inntil 850 pasienter. 

Fastlege/sykehjemslege, 100 % fast.  Du vil ha en pasientliste på inntil 700 pasienter. Stillingen fordeles med kurativt arbeid i 70 % og sykehjemslege i 30 %. Som sykehjemslege vil du inngå i et team med to andre sykehjemsleger, hvor vi arbeider med det gode pasientforløp og utvikling av tjenesten i tverrfaglig team. Det vil være tett samarbeid med St. Olavs Hospital og geriatrisk avdeling for fagutvikling og fagforum innen eldremedisin. 

Røros er et fantastisk sted å bo, med naturen rett utenfor døra, et rikt kulturliv, kafeer, konserter og gode oppvekstsvilkår for barn. Vi tilbyr gode betingelser (kommunalt drevet kontor, fast lønn m.m.) og en spennende hverdag som fastlege – vegg i vegg med St. Olavs hospital avd. Røros, akuttbil med sykepleier («Rørosprosjektet»), visitt på intermediæravdeling, tilgang på virtuelt undersøkelsesrom, og et stabilt og godt kollegium.

Om oss
Røros kommune er i omstillings- og utviklingsarbeid med ny omsorgsstruktur, beredskaps- og responssenter, samt innføring av nye velferdsteknologiske løsninger og framtidas helsetjeneste på Røros. Du kan lese mer om prosjektene her. Sommeren 2022 ferdigstilles Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, og i løpet av 2022 står Røros legesenter overfor utbedring og utbygging av deres lokaler. 

Røros legesenter er et kommunalt legesenter med syv leger og en LIS1 lege. Det er til sammen 5,8 stillinger som sykepleier, bioingeniør og helsesekretær. Det er et veldrevet legesenter med mange ulike tverrfaglige oppgaver. Legesenteret  ligger sentralt i Røros sentrum, like ved Røros sykehus og i samme lokaler som helsestasjon for barn og unge. Det er tett samarbeid med fagmiljøet på Røros sykehus, ambulansetjenesten og øvrige kommunale helsetjenester. Helsetjenestene i Røros kommune samarbeider også tett med forvaltningskontoret /koordinerende enhet. Røros legesenter tilbyr en variert arbeidshverdag med mange ulike og spennende arbeidsoppgaver og prosedyrer. Vi har et meget godt arbeidsmiljø, og et fagmiljø med stort fokus på kvalitet, tverrfaglighet og samarbeid med andre tjenester i kommunen.

Legevaktdistriktet består av Røros, Os og Holtålen kommuner på til sammen ca 10.000 innbyggere. Legevaktsentralen ligger på Røros sykehus i tilknytning til Røros legesenter, hvor det aller meste vaktarbeidet utføres.

Kvalifikasjonskrav og arbeidsoppgaver 
For mer informasjon om kvalifikasjonskrav, personlige egenskaper og arbeidsoppgaver, se egen annonse for hver av stillingene ved å trykke "Søk på stillingen" . 

Vi kan tilby
  • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø
  • det tilrettelegges for veiledet tjeneste
  • lønn etter kvalifikasjoner
  • kommunal avtale med treningssenter
  • konkurransedyktig pensjonsordning
  • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere
Søknadsfrist: 3. mai

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder ved Røros legesenter Jenni Valseth, tlf. 99 10 11 50, epost: jenni.valseth@roros.kommune.no eller virksomhetsleder helse Jan Roger Wold, tlf. 41 00 11 33, epost: jan.wold@roros.kommune.no

Før ansettelse må politiattest av nyere dato fremlegges, jf. helsepersonelloven § 20 a og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Hvordan søker du?
Røros kommune benytter seg av et elektronisk søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

Ved spørsmål om søknadssystemet ta kontakt med HR-konsulent Anna Damps tlf. 48 19 11 47 eller epost: akd@roros.kommune.no

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Røros kommune
Røros legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Jenni Valseth
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 99 10 11 50
E-post: jenni.valseth@roros.kommune.no
Navn: Jan Roger Wold
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 41 00 11 33
E-post: jan.wold@roros.kommune.no
Arbeidssted
Røros legesenter
Henrik Grønns vei 25
7374 RØROS
Søk på stillingen