Kort om arbeidsgiver

Trives du i et stort og ambisiøst fagmiljø for invasiv kardiologi? 

Vi søker en engasjert og dynamisk invasiv kardiolog/radiolog til seksjon for invasiv kardiologi - med lokasjoner både på Nordbyhagen (Nbh) og Gardermoen (Gar)  med til sammen over 6000 koronar angiografiske prosedyrer per år. Ved Ahus Nordbyhagen er hovedvekten på akutt kardiologi med etablert døgndrift 24/7 hvor det planlegges for 6-delt vaktordning på sikt. Ved Ahus Gardermoen er virksomhet hovedsakelig elektiv men med daglig kapasitet for hastepasienter.

Hjertemedisinsk avdeling Ahus har høy aktivitet og utreder og behandler de fleste kardiologiske problemstillinger. I tillegg til seksjon for invasiv kardiologi består avdelingen av 6 seksjoner ved Nbh med Hjerteovervåkning (11 senger), to sengeområder (henholdsvis 28 og 14 senger), stor poliklinikk med dagpost (10 senger) og veletablert hjertesviktpoliklinikk og hjerteskole; i tillegg PM/ICD -virksomhet, spesialisert ekkokardiografi og høyresidig hjertekateterisering. Avdelingen betjener en brystsmerteenhet organisert under Akuttmottaket.  Det er kort avstand mellom Hjerteovervåkning,  Medisinsk overvåkning og Intensiv avdelingen hvilket legger til rette for et godt samarbeid. Ved Gardemoen drifter hjertemedisinsk avdeling også en felles sengepost med kirurgisk divisjon samt utfører ablasjoner av atrieflimmer.

Det er for tiden 32 overleger (hvorav 4 invasive kardiologer ved Nbh og 6 ved Gar) og 31 LIS tilknyttet vår avdeling. Forskning er et satsningsområde, og vi har to professorer ansatt i avdelingen. Vi har store ambisjoner om en strukturert og god LIS-utdanning.

Nå har vi ledig en 100% fast overlegestilling for erfaren spesialist i invasiv kardiologi.  Invasiv radiolog med bred kunnskap og erfaring innen kardiologi er også velkommen til å søke. Vi søker en kollega som er faglig engasjert og ønsker å utvikle fagområdet slik at tjenestene holder høy kvalitet og er i tråd med sykehusets strategi og verdier.

Arbeidssted/lokasjon kan diskuteres ut fra erfaring, behov, bosted og preferanser.

Ahus har sett behov for å utdanne egne invasive kardiologer og utlyser også et engasjement på 6 måneder - med gode muligheter for forlengelse - for kollega som er ferdig/nær ferdig spesialist i kardiologi og som har vist evner for kateterbaserte prosedyrer under spesialistutdanningen. Referanser er påkrevet. Lokasjon vil kunne være både Nordbyhagen og Gardemoen.

Alle må søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid innen invasiv koronarutredning- og behandling
 • Nært samarbeid med andre kliniske fagområder og tilgrensede spesialiteter
 • Den som ansettes inngår i den til enhver tid gjeldende tjenesteplan for invasive kardiologer 
 • For engasjementstilling: opplæring/arbeidsoppgaver etter avtale med seksjonsleder 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist med bred kunnskap og erfaring innen invasiv kardiologi
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Forskningserfaring vektlegges 
 • For engasjementstillingen gjelder: ferdig /nærmest ferdig spesialist i kardiologi med gode evner for kateterbaserte prosedyrer; erfaring fra invasivt arbeid vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Effektive og gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team
 • Strukturert
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Et spennende fagfelt med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
 • Gode velferdstilbud for ansatte, hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for leie av bolig og barnehageplass
 • Kort reisevei fra Oslo
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Irene Grundvold
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 67966756
E-post: irene.grundvold@ahus.no
Navn: Oliver Meyerdierks
Tittel: Seksjonsleder invasiv kardiologi Nordbyhagen
Telefon: +47 95975609
E-post: Oliver.Meyerdierks@ahus.no
Navn: Olaf Rødevand
Tittel: Seksjonsleder invasiv kardiologi Gardermoen
Telefon: +4795846803
E-post: olaf.rodevand@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Hjertemedisinsk avdeling
Sykehusveien 10
1474 Nordbyhagen