Kort om arbeidsgiver
Larvik kommune ved Helse og Mestring søker deg som vikarlege til Larvik legevakt.

Larvik legevakt er en kommunal legevakt, som dekker det geografiske nedslagsområdet for Larvik kommune. Legevakten er organisert som døgnbemannet legevakt og har kombinasjon både av fast ansatte og selvstendig næringsdrivende leger. Larvik legevakt er kjent for stabil ansattgruppe, hyggelig arbeidsmiljø og lavt sykefravær.
Legevakten har lokaler ved Sykehuset i Vestfold, avd. Larvik.

Vi er for tiden organisert med egne fasiliteter for mottak av pasienter med mistenkt eller påvist  smitte. Disse fasilitetene ligger ca 50 m fra hoveddelen av legevakta og vakthavende lege betjener begge lokalisasjoner.   

Som vikarlege vil du jobbe som vaktlege i turnus ved legevakten. Du vil jobbe selvstendig eller sammen med annen legekollega, og du vil inngå i et fantastisk dyktig team av leger og erfarne sykepleiere. Du vil ha vakt i legevaktens lokaler og rykke ut til hendelser, der det er behov. Stillingsprosent avtales. 

Arbeidsoppgaver
 • Vaktlege i turnus ved legevakten
 • Rykke ut til hendelser ved behov
Vi stiller krav til antall vakter i løpet av vikariatet og forventer arbeid minimum hver 3. helg
Vi gjennomfører intervjuer og ansetter egnede kandidater fortløpende 
Kvalifikasjoner
 • Du har interesse for akuttmedisin og allmennmedisin
 • Du er offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon
 • Du må oppfylle kompetansekravene jfr. akuttmedisinforskriften § 7
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Du må ha førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Du har forståelse for viktigheten av og er god på samarbeid med alle profesjonsgrupper
 • Du har et godt humør og er løsningsorientert
 • Du har god toleranse for håndtering av pressede situasjoner
 • Du er arbeidsvillig, effektiv, fleksibel og har evne til selvstendig arbeid
 • Du har god arbeidsmoral og er lojal 
Personlig egnethet vektlegges
 

Vi tilbyr
 • Meget gunstig fast vakthonorar som selvstendig næringsdrivende
 • Egen legevaktbil bemannet med sykepleier for utrykninger og sykebesøk
 • Grundig og timebetalt opplæring tilpasset den enkeltes behov
 • Spennende legetjeneste i et trivelig miljø i en travel del av sommer-Norge
Politiattest:
Det kreves politiattest for stillingene i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5 – 4
Denne må framlegges før tiltredelse. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måneder.
 
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. 
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Kontaktpersoner
Navn: Øivind K. Holte-Ambjørnsen
Tittel: Fagoverlege Larvik legevakt
Telefon: 99635488
E-post: oivind.holte-ambjornsen@larvik.kommune.no
Navn: Hannelore Neumann
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 47460147
E-post: Hannelore.Neumann@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Byskogveien 5
3257 LARVIK