Kort om arbeidsgiver
Vår assistentlege skal ut i barselpermisjon, og vi lyser med dette ut et vikariat i 100% stilling for perioden juni 2021 til medio mars 2022.
 
 Vi driver tverrfaglig spesialisert rehabilitering, og er en del av Avonova Helse, beliggende på Helgelandsmoen i Hole Kommune på Ringerike. Klinikken har avtale med Helse Sør-Øst for rehabilitering av:
 • Pasienter med lidelser i muskel- og skjelettsystemet (i all hovedsak post-operativ rehabilitering av pasienter etter gjennomgått hofte- og kneproteseoperasjon).
 • Pasienter med sykelig overvekt.
 
Ortopedipasientene kommer enkeltvis - oftest 2-5 dager etter operasjonen. De gjennomgår systematisk opptrening med vekt på gangfunksjon og gjenvinning av øvrig funksjon som gjør dem i stand til å fungere hjemme. Det er 15 plasser for ortopediske pasienter.
 
Overvektspasientene kommer i grupper på 75 pasienter. De er inneliggende i 9 uker og gjennomgår et bredt tverrfaglig program med vekt på fysisk trening, riktig kosthold og mestring /endringspsykologi.
 
Staben består av 2 leger (en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og en assistentlege), psykologer, kliniske ernæringsfysiologer, fysioterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere og idrettspedagoger, i tillegg til helsesekretær, koordinator og kvalitetsrådgiver.
 
Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 
Kvalifikasjoner
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Utdannet lege med godkjent autorisasjon i Norge.
 • Det er ønskelig med godkjent LIS1/tilsvarende turnustjeneste, men søkere uten LIS1 oppfordres også til å søke.
Vi søker etter personer som
 • Setter pasienten i fokus
 • Liker å jobbe i tverrfaglig team
 • Evner å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Er positiv og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Tverrfaglig og spennende arbeidshverdag
 • Utfordrende stilling i et spennende fagmiljø
 • Arbeidstid er vanlig dagtid. Ingen vakter, og således fri alle helger og helligdager.
 • Lønn etter avtale
 
https://www.staminahelse.no/rehabilitering/
 
Behandling av søknadene vil skje fortløpende.                  
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Avonova
Kontaktpersoner
Navn: Dikka Gulowsen Wibe
Tittel: Daglig leder
Telefon: +47 988 60 717
Navn: Alina Colonelu
Tittel: Overlege
Telefon: +47 476 35 211
Hjemmeside
Arbeidssted
,
3512 HØNEFOSS