Valnesfjord Helsesportssenter ligger ved inngangen til Sjunkhatten nasjonalpark, ca. 50 min. fra fylkeshovedstaden Bodø. Området byr på store muligheter for natur- og fritidsopplevelser med jakt, fiske og friluftsliv.

Vi er en faglig spydspiss for tverrfaglig rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Våre 100 ansatte gir spesialisert medisinsk rehabilitering til nærmere 900 pasienter hvert år.

Våre avtaler med Helse Nord RHF omfatter tilbud til barn, ungdom og voksne. Vi gir blant annet rehabiliteringstilbud innen nevrologi, hjerte- og lungesykdommer, kreft, revmatologi, muskel- og skjelettplager, sykelig overvekt, intensiv habilitering og arbeidsrettet rehabilitering.

Vikariat som overlege er ledig fra 1. mai 2021 til 30. april 2022, med mulighet for forlengelse og/eller fast ansettelse.

Vi søker en lege med fullført spesialisering innenfor fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, pediatri, revmatologi, indremedisin eller allmennmedisin, eller lege som er nær godkjenning innenfor en slik spesialitet.

Valnesfjord Helsesportssenter er utdanningsinstitusjon for spesialisering i fysikalsk medisin er rehabilitering, og har gode faglige nettverk ved aktuelle fagmiljøer. Vi er akkreditert etter internasjonale standarder fra CARF for rehabilitering av barn, unge og voksne, samt innen arbeidsrettet rehabilitering.
Vi ønsker en overlege som
 • arbeider målrettet og systematisk
 • har gode samarbeidsevner
 • vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • er motivert og har en positiv innstilling
 • behersker norsk skriftlig og muntlig
Det vil bli stilt krav om fremleggelse av politiattest forut for tiltredelse i stillingen.

Vi tilbyr
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø
 • et godt utgangspunkt for personlig og faglig utvikling
 • alminnelig arbeidstid på 40 timer pr. uke
 • konkurransedyktige lønnsbetingelser
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mulighet for leie av personalbolig
Tjenesten ved Valnesfjord Helsesportssenter har ingen vaktberedskap.

Nærmere informasjon
Les mer om Valnesfjord Helsesportssenter.
Se Hvorfor dyktige fagfolk velger Valnesfjord Helsesportssenter.
Se videoklipp fra Valnesfjord Helsesportssenter.
Se Bodø-filmen.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til klinikksjef Elisabeth Johannessen på e-post eller mobil 913 13 570.

Vennligst oppgi referanser fra tidligere relevante arbeidsforhold søknaden.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Valnesfjord helsesportssenter
Kontaktperson
Navn: Elisabeth Johannessen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 913 13 570
E-post: Elisabeth.Johannessen@vhss.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Østerkløftveien 249
8215 VALNESFJORD