Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling ved Lillehammer sykehus er en avdeling med akuttfunksjon for knappe 90.000 mennesker. Avdelingen er en del av divisjon Gjøvik-Lillehammer. Avdelingen har alle grener representert i kollegiet med unntak av geriatri og endokrinologi. Det er omfattende dialysevirksomhet ved avdelingen i en egen enhet som betjener hele divisjonens opptaksområde.
 
Avdelingen består for tiden av totalt 49 døgnsenger. Det er 18 overlegestillinger, 12 LIS 2/3 – stillinger og 10 LIS 1 – stillinger. Avdelingen er godkjent for LIS3 - utdanning innen lungesykdommer, nefrologi, kardiologi, gastroenterologi og infeksjonssykdommer.
 
Overlegene går seksjonerte bakvakter innen nefrologi, kardiologi og generell indremedisin. Avdelingsoverlegen kan delta i vakt om denne ønsker det, men det er ikke et krav. Det er også mulighet for klinisk arbeid inntil en dag i uken.
 
Lillehammer sykehus og Gjøvik sykehus utgjør en felles divisjon i Sykehuset Innlandet HF (SI HF). SI HF står foran store endringer i form av planer for nytt sykehus og endringer i nåværende struktur. Dette vil med stor sannsynlighet også medføre endringer for medisinsk avdeling på Lillehammer. Vi søker en avdelingsoverlege som kan bidra til å utvikle avdelingen for fremtiden og drifte den på en god måte. Vi forventer en økende grad av faglig samarbeid på tvers av de geografiske lokalisasjonene.


Det er ledig 100% fast stilling som avdelingsoverlege. 

 

Arbeidsoppgaver

  Stillingen som avdelingsoverlege er en lederstilling på nivå 4 som rapporterer til avdelingssjef.
  Helhetlig ansvar for fag, personal og økonomi i egen enhet.   
  Nærmeste leder for ansatte i legetjenesten.
  Medisinsk faglig rådgiver for avdelingssjef. 

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege 
 • Spesialist i indremedisin-medisinsk grenspesialitet  
 • Må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med lederutdanning og erfaring 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og Handlekraftig
 • Systematisk og strukturert
 • Helhetstenkende 
 • Faglig interesse og engasjement
 • Ansvarsbevisst og fleksibel
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • En krevende stilling som leder for høykompetente og engasjerte medarbeidere 
 • Lønn etter avtale
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Annet: 

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 
 • Vennligst oppgi minst to referanser, hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.    
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Eystein Johannes Hauge
Tittel: Fungerende avdelingsoverlege
Telefon: 952 61271
E-post: eystein.johannes.hauge@sykehuset-innlandet.no
Navn: Jan Robin Forreløkken Manstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 926 39393
E-post: jan.robin.manstad@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Lillehammer
Anders Sandvigsgt. 17
2609 Lillehammer