Kort om arbeidsgiver

Bærum DPS har ledig vikariat for erfaren lege i spesialisering. Stillingen er et engasjement med varighet på ett år. Stillingen er tilknyttet avdelingens Akutt/CL team som er lokalisert på Gjettum, teamet inngår i Poliklinikk 3. Teamet jobber tett med de andre seksjonene i DPS og med sykehusavdelingene. Teamet er tverrfaglig sammensatt og er p.t bemannet med overlege, psykologspesialist og sykepleiere,  og ønskes styrket med en lege. Hovedoppgaven er å ta i mot pasienter etterhenvisning fra fastlege, legevakt eller andre samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver

 • Foreta akutte vurderinger av et bredt spekter av psykiske tilstander i et akuttforløp
 • Foreta medisinvurderinger
 • Delta i Liaison-funksjon
 • Avgrenset poliklinisk oppfølging
 • Pådriver i pasientsikkerhetsfokus
 • Tverrfaglig samarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Lege med interesse for akuttpsykiatri
 • Klinisk erfaring
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Fleksibel og løsningsfokusert
 • Inneha stor arbeidskapasitet
 • Evne til å ta ansvar, prioritere og beslutte
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevne
 • Vilje til fleksibilitet 
 • Jobbe løsningsorientert
 • Engasjement i arbeidsmiljø og godt humør 

Vi tilbyr

 • Svært hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fokus på fagutvikling og pasientsikkerhet
 • En dynamisk klinikk i utvikling
 • Lønn etter overenskomst  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Hege Leandersen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93049962
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
BDPS Polkl 3 Psykisk helse og rus BS, Vestre Viken
Doktor Høsts vei 35
1346 Gjettum