Kort om arbeidsgiver
Ved Jomarka legesenter er det ledig to vikariat med oppstart frå 21.04.21
Eit vikariat i 100% tilknytta pasientliste med 1050 innbyggarar. 
Eit vikariat i 50% tilknytta pasientliste med 900 innbyggarar, liste delast med anna lege. 
Begge vikariat har i utganspunktet varigheit i ett år. Det kan verte å aktuelt å arbeide ved anna legekontor i siste del av perioda. 

Legesenteret held til i moderne lokale. Kontoret er godt utstyrt og journalsystemet er CGM journal. Kontoret har 4 fastlegar, dyktige medarbeidarar og godt arbeidsmiljø.

Til heimelen inngår deltaking i kommunal legevaktsordning.

Vilkår for oppstart vert avtalt med kommuna.
Moglegheit for å velje mellom sjølvstendig næringsdrift eller kommunal fastløn. 

Det vert gjennomført fortløpande rekruttering.  

For søknad sjå Ålesund kommune si heimeside og ledige stillingar.
Link til Webcrutier i søknadsskjema
For søknad på 100% : Webcruiter-ID:4352227867 
For søknad på 50% :   Webcruiter-ID: 4352235455 


Kvalifikasjonar
  • Norsk autorisasjon som lege.  
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevne.  
  • Personlege eigenskapar for stillinga vil bli lagt stor vekt på.
  • God kunnskap om norsk lovverk.  
  • Gode språkkunnskapar i  norsk munnleg og skriftleg.
  • Ynskjeleg med sjølvstendig vaktkompetanse.
  • Framlegging av tilfredsstillande politi- og tuberkulinattest.  
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktperson
Navn: Henning Pilsko
Tittel: Verksemdsleiar
Telefon: 41428558
Søknad
Søknad merkes: 4352227867 eller 4352235455 
Arbeidssted
Jomarka legesenter
Blindheimshaugen 9
6012 ÅLESUND