Kort om arbeidsgiver

Ved klinikk for psykisk helsevern og rus er det ledig 100% stilling som overlege i rus- og avhengighetsmedisin.

Ved Klinikk for psykisk helsevern og rus HNT er legene formelt ansatt i egne vaktlegeenheter, men med tjenestesteder ved klinikkens ulike seksjoner og avdelinger.

Nå har vi en ledig fast overlegestilling tilknyttet Avdeling for rus og avhengighet/ARA. Avdelingen har ansvar for å tilby tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til mennesker med rusrelaterte vansker i Helse Nord-Trøndelag sitt opptaksområde. Avdelingen består av poliklinisk tilbud ved Sykehuset Namsos og poliklinisk tilbud samt en seksjon for døgnbehandling ( 16 plasser) ved Sykehuset Levanger

Arbeidsted er Sykehuset Levanger der klinikken per i dag i tillegg til døgnbehandling for TSB har fire differensierte sengeposter i som dekker alle tjenestetilbud innen voksenpsykiatri, herunder også det regionale kompetansesenteret for spiseforstyrrelser.

Klinikk for psykisk helsevern og rus har i dag 15 overlegestillinger og 12 LIS 2-stillinger, samt LIS 1. Sykehuset Levanger er søkt godkjent for 5 år i spesialiseringen i psykiatri og DPS Stjørdal for 2,5 år. Etter gammel ordning er Sykehuset Levanger godkjent for 4 år og DPS Stjørdal for 2 år. Klinikken er nå i prosess for godkjenning som utdanningssted for spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.
Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis og det oppfordres til forskning. Vi har overlege med PhD som også er ansatt i NTNU og som kan gi forskningsveiledning i PhD- løp. Vi er en del av NTNU LINK som er en desentralisert del av legeutdanningen ved NTNU Klinikken har høyt fokus på kvalitet og standardiserte pasientforløp. 

     

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid inkludert medisinsk medansvar for utredning, diagnostikk og behandling.
 • Medansvar for forskning, fagutvikling og videreutvikling av behandlingstilbudet ved avdelingen og klinikken for øvrig.
 • Undervisning, rådgivning og veiledning for medarbeidere i avdelingen og klinikken for øvrig, samt førstelinjetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Klinisk veiledning, internundervisning og andre oppgaver knyttet til utdanningen av spesialister i rus- og avhengighetsmedisin.
 • Omfattende tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Overlege har seksjonsleder som nærmeste leder, og inngår i seksjonens lederteam.

 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Overlege i rus- og avhengighetsmedisin
 • Meget gode ferdigheter i norsk språk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter inkludert meget gode ferdigheter i norsk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger.
 • Sterk interesse for og engasjement for fagfeltet.
 • Forståelse for viktigheten av tverrfaglighet.
 • Evne til strukturert arbeid.
 • Vi forutsetter godt humør, evne til å ta initiativ og evne til å inspirere andre.

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Karin Wang Holmen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098630
E-post: karinwang.holmen@hnt.no
Navn: Elisabeth Lello Talseth
Tittel: Overlege
Telefon: 74098660
E-post: elisabethlello.Talseth@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Kirkegata 2
7600 Levanger
Søk på stillingen