Kort om arbeidsgiver
Hver dag jobber våre dyktige og engasjerte medarbeidere for at våre pasienter skal motta god behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet. Nå er vi på utkikk etter nye kollegaer som deler våre verdier og vil bli med på laget. Vi har et kollegialt hyggelig miljø i et sykehus hvor pasientene trives.

Ved ortopedisk avdeling er det ledig et 6 måneders vikariat, med mulighet for forlengelse, for en overlege i ortopedi.

Vi søker en spesialist med bred ortopedisk erfaring og med hovedinteresse for protesekirurgi

Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Vi disponerer to sengeposter, en dagkirurgisk post, operativ enhet, 12 operasjonsstuer og poliklinikk. Det er i dag ansatt 16 overleger, 3 assistentleger og 1 «klinisk fellow» innen fagområdet ortopedi. 

Vi er en elektiv kirurgisk avdeling som har satset spesielt på protesekirurgi i hofte, kne og skulder. Ortopedene i proteseteamet utfører ca. 1500 proteseinngrep årlig, hvorav ca. 50 % hofte-, 40 % kne- og 10 % skulderproteser. Vel 150 av inngrepene er revisjonsoperasjoner.
Ved avdelingen drives kun elektiv virksomhet med stort pasientvolum innen flere diagnosegrupper. Vi har betydelig fokus på kvalitetssikring og forskning som en integrert del av det kliniske arbeidet. Avdelingen har for tiden 3 PhD-stipendiater.  

Kirurgene arbeider selvstendig og har liten vaktbelastning. Vi har en hjemmebasert vaktordning, ingen kirurgisk aktivitet i sommerferien og redusert aktivitet i julen og påsken.
 
Arbeidsmiljøet vårt er stimulerende og utviklende, og er preget av nysgjerrighet og åpenhet og gjensidig respekt mellom faggruppene.
Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Søkere må beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Peter Grant
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 960 91 376
Navn: Lars Vasli
Tittel: klinikksjef
Telefon: 906 96 352
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0440 OSLO