Kort om arbeidsgiver

Vi søker en engasjert og faglig oppdatert overlege med erfaring og interesse for gruppeterapi. Overlegen vil ha klinisk behandlingsansvar i gruppepoliklinikken som tilbyr ulike behandlingstilbud til pasienter med affektive lidelser og personlighetsproblematikk. Vi er en poliklinikk hvor det faglige arbeidet og det sosiale miljøet står høyt. Gruppepoliklinikken har 15 fagstillinger bestående av psykologspesialister, LIS og høyskoleutdannende med videreutdanning og inkludere tilbudet helse og arbeid. Overlegen vil også delta i basisteam som er sammensatt av behandlere fra gruppepoliklinikk og almenpsykiatrisk poliklinikk som sammen gjør vurderings-/førstegangssamtaler med pasientene for å sikre dem rett behandling videre.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling hovedsakelig av pasienter med personlighetsproblematikk og affektive lidelser
 • Lede og være co-terapeut i terapigrupper, samt noe individualterapi i tillegg. Det drives både korttids- og langtidsgrupper
 • Delta i  basisteam i samarbeid med behandlere fra almenpsykiatrisk poliklinikk
 • Intern veiledning av andre faggrupper

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i psykiatri. Leger som nærmer seg ferdig spesialitet vil også bli vurdert
 • Erfaring med å jobbe gruppeterapeutisk og utdanning innen gruppeterapi er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en kollega som er pliktoppfyllende, ambisiøs, faglig nysgjerrig og som har gode samarbeidsevner
 • Må kunne jobbe både i tverrfaglig team og selvstendig
 • Må kunne samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
 • Godt og jevnt humør er ønskelig

Vi tilbyr

 • DPS Fredrikstad er en spennende arbeidsplass med et faglig høyt engasjement
 • Det sosiale arbeidsmiljøet verdsettes høyt
 • Det tilrettelegges for faglig utvikling og videreutdanning
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Les mer ved å trykke her
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Per Roar Holen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 411 08 658
Navn: Kari Gjelstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 918 76 943
Arbeidssted
DPS Fredrikstad, poliklinisk gruppebehandling
Cicignongata 19
1606 Fredrikstad