Kort om arbeidsgiver

Ringerike sykehus er en av 8 klinikker i Vestre Viken Helseforetak og ett av de fire somatiske sykehus
i foretaket.
Ringerike sykehus er et akuttsykehus med de fleste spesialiteter og dekker et område med 12
kommuner og om lag 85 000 innbyggere. Det er svært mye turisme store deler av året, ca 20 000 i døgnet. Sykehuset har et faglig og administrativt ansvar for Hallingdal sjukestugu på Ål som er et komplett
distriktsmedisinsk senter.
Medisinsk avdeling består av medisinske sengetun, medisinske leger, fysio/ergo/sosionom, medisinsk poliklinikk og dialyse

 Tiltredelse etter avtale.

Avdelingssjefen

 • Har et samlet drift- og resultatansvar for avdelingen og skal utøve det ansvar og de oppgaver som til enhver tid tilligger stillingen.  
 • Skal bidra med helhetlig og strategisk tenkning, ta medansvar for krevende prioriteringer og være en aktiv bidragsyter i arbeidet med å videreutvikle klinikken og foretaket ihht til vedtatte mål- og strategier.  
 • Skal sikre god kvalitet og drift ihht gjeldende rammer og oppdragsdokument fra eier og sørge for kontinuerlig forbedringsarbeid innenfor disse områdene.  
 • Skal sikre god og likeverdig pasientbehandling og styrke dialogen med brukerne.       
 • Skal koordinere og effektivisere driften i egen enhet og realisere identifiserte gevinster.  
 • Skal sørge for at foretakets verdier preger alt arbeid og all aktivitet som utføres.

 

 • Avdelingssjefen skal sørge for at avdelingen ivaretar og gjennomfører:
 • Mål og strategiarbeid i henhold til foretakets og klinikkens overordnede vedtak og føringer.
 • Personal- og arbeidsgiverfunksjoner iht. lov- og avtaleverk og foretakets
  interne retningslinjer herunder samhandling med tillitsvalgte og verneombud i
  henhold til hovedavtalen, foretakets samarbeidsavtale og de 12 prinsipper for
  medvirkning.
 • Opplæring og kompetanseutvikling for alle personellgrupper.
 • God økonomistyring og budsjettoppfølging 
  .     

Fagsjef medisin 

 • Arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet på klinikknivå og ut mot avdelingene. Både praktisk og strategisk 
 • Bistå i forbedringsarbeid, innovasjon og strategi 
 • Bidra til videre utvikling av elektroniske løsninger i pasientbehandling 
 • Rådgiver for klinikken og klinikkdirektør  
 • Delta i faglige utviklingsprosesser 
 • Samhandling med kommunene og andre eksterne samarbeidspartnere.  
 • Saksbehandling

 

Kvalifikasjoner

 • Cand.med
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring.  
 • Erfaring fra en eller flere deler av avdelingens fagområder.  
 • Erfaring fra strategisk faglig utviklingsarbeid og ledelse av omstillingsprosesser.       
 • Dokumenterte resultater fra tidligere lederstillinger.  
 • Evne til å forankre, gjennomføre og følge opp beslutninger.  
 • Evne til å oppnå resultater i samsvar med overordnede mål og planer for Vestre Viken HF.  
 • Evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende på tvers av faggrupper og organisatorisk tilknytning.  
 • Integritet og samhandlingsevne internt og eksternt.  
 • Ha god kunnskap om lover og forskrifter som regulerer avdelingens ansvarsområde. 
 • Erfaring med personalledelse- og oppfølging av medarbeidere.  
 • Evne til å utvikle et godt og forsvarlig arbeidsmiljø i avdelingen.  
 • Evne til å etablere hensiktsmessige arenaer for god samhandling, internt og eksternt.

Personlige egenskaper

 •  Utadvendt med godt humør
 •  Utviklingsorientert
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass preget av lagånd, samarbeid, endringsvillighet og god atmosfære 
 • En spennende og utfordrende jobb i en region i utvikling
 • Høykompetente og dyktige medarbeidere
 • Pensjonsordninger 
 • Tilbud om medlemskap i velferdsforeningen, med mulighet for leie av hytter i inn- og utland og varierte kulturtilbud 
 • Lønn etter avtale 
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: May Janne Botha Pedersen
Tittel: Direktør
Telefon: 98416639
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling Ringerike sykehus
Arnold Dybjordsvei 1
3511 Hønefoss