Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen 
Moss kommune søker etter en selvstendig næringsdrivende fastlege til Ditt legesenter i Moss. Hjemmelen er nyopprettet, en såkalt nullhjemmel, og kan få overført 300 pasienter fra nåværende fastlege ved legesenteret.

Det er et hyggelig, effektivt og velfungerende arbeidsmiljø med erfaren og dyktig helsesekretær. Fine lokaler i Moss sentrum. Gode parkeringsmuligheter og apotek i nabobygg.

Det jobbes med muligheter for å slå sammen Ditt legesenter med en annen 2-legepraksis og etablere et legesenter med fire fastleger. Nåværende fastlege ved legesenteret er spesialist og godkjent veileder i allmennmedisin.  
 
Kvalifikasjoner  
Søker må være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering og ha erfaring fra allmennpraksis. Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt.  
 
Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt. Politiattest må fremlegges før avtaleinngåelse. Fastleger plikter å delta i felles legevakt for Mosseregionen, lokalisert i Moss. 
  
Søke på fastlegehjemmelen 
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  
  
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn. 

 Ønsket oppstart:  21. juni eller 16. august.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sarah Seidelin
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 975 22 276
E-post: sarah@seidelin.no
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege, leder for fastlegeordningen
Telefon: 69 24 80 00
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ditt Legesenter
Prinsensgate 7
1530 MOSS