Kort om arbeidsgiver

Vil du være med å utvikle en faglig sterk avdeling for rus- og avhengighet inn i nytt sykehus ? 

Avdeling for Rus og Avhengighet (ARA) skal flytte en del av virksomheten inn i nye Drammen sykehus - som bygges på Brakerøya. Her samlokaliseres et sterkt og bredt fagmiljø med ARA, Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling og Psykiatrisk avdeling .

ARA har i dag 4 seksjoner - 2 avgiftningsseksjoner, 2 behandlingsseksjoner i tillegg til LAR, som er et team organisert som en del  i avdelingen. ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshetsproblematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk opplever mestring og økt livskvalitet - gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling.

Bli med på laget nå!

Vi søker en utviklingsorientert og engasjert spesialist. Målet er et nasjonalt ledende fagmiljø i tett integrasjon med psykiatri og somatikk , basert på vitenskap, oppdaterte retningslinjer og sammenhengende tjenester for pasientene.

Vi er opptatt av at ARA skal være ledd i en kjede, hvor gode kollegaer står klare til å ta over når pasientene våre ikke lenger trenger døgn behandling.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver for avdelingssjefen
 • Være avdelingens representant i planlegging av LIS-lege-rotasjon. Ansvar for kliniske veiledere til LIS-leger og delta i evaluering. 
 • Utarbeide avdelingsovergripende medisinske rutiner og prosedyrer.
 • Veilede og koordinere med ARAs behandlere - leger og psykologer - om behandling av inneliggende pasienter.  
 • Være aktiv i avdelingens fagutvikling og kvalitetsforbedring.  
 • Delta i utviklingsprosjekt Nytt sykehus Drammen .

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin
 • Må beherske norsk - muntlig og skriftlig og ha god kommunikasjonsevne
 • Grunnleggende IT-kunnskaper og førerkort

Personlige egenskaper

 • Ha ønske om å utvikle rusmedisinfaget, med fokus på pasientene
 • Være raus, engasjert, tenke helhetlig og være faglig oppdatert.
 • God samarbeidsevne, samlende, ha endringsvilje og arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • 100% stilling
 • Deltagelse i utviklingen av rusfaget inn mot det nye sykehuset i Drammen.
 • Mulighet for å bidra til utforming av denne stilling.
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer - preget av positiv og åpen dialog.
 • Fleksibelt arbeidssted innen avdelingen.  
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Halstein Oskarsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 906 71 990
Navn: Sharon Ann Lauritzen
Tittel: Fagkonsulent-psyk
Telefon: 92091856
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
PHR Avdeling for rus og avhengighet (ARA)
Hauges gate 89 A
3019 Drammen