Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Den ledige fastlegehjemmelen er lokalisert ved Stasjonsbyen Legesenter, Faldebyveien 8, 1746 Skjeberg og har er listetak på 1400 pasienter med mulighet for endringer dersom ønskelig. Hjemmelen er ledig etter avtale. Dette er en særs veldrevet praksis med svært lave utgifter og høyt inntektspotensiale. Hjemmelen har et stabilt pasientgrunnlag.
 
Det jobber tre fastleger og turnuslege på legesentret samt erfarne og dyktige legesekretærer. Det er et svært godt arbeidsmiljø. Det er fine nyoppussende lokaler med ventesone, ekspedisjon, moderene laboratorium, gynekologirom, akuttrom, kirurgrom, lunsjrom og 4 legekontor. Legesentret ligger i tilknytning til et treningssenter med nærhet til fysikalske behandlere og gode muligheter for tverrfaglig samarbeid. Stor gratis parkeringsplass for både leger og pasienter rett utenfor lokalet.
Journalsystem som brukes er Pridok. Dette er et nytt og moderne skybasert system med mulighet for hjemmekontordersom ønskelig. Tilknyttet Norsk Helsenett.
 
Kontaktperson og nåværende hjemmelsinnhaver ved Stasjonsbyen Legesenter: Hans T.K Rydningen, tlf. 902 38 741
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
Privat allmennpraksis i fastlegeordningen.
Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen.
Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt. Liten legevaktsbelastning, men mulighet for ekstravakter etter ønske.
Stillingen forutsetter at man blir enig med eksisterende hjemmelsinnhaver om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling og inngår samarbeidsavtale med de andre legene ved Stasjonsbyen Legesenter. Partene kan på forhånden avtale nemdsavgjørelse dersom man ikke blir enig.
 
Krav til utdanning
Medisinsk embetseksamen.
Lege med norsk autorisasjon.
Spesialist i allmennmedisin evt. påbegynt spesialitet. Kommunene har god LIS oppfølging.
Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Personlig egenskaper
Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet.
Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører.
 
Øvrige vilkår/annet
Ta gjerne kontakt for en uformell prat om stillingen.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Kontaktpersoner
Navn: Hans Thorbjørn Kvig Rydningen
Tittel: Fastlege
Telefon: 902 38 741
E-post: h59@icloud.com
Navn: Jens Espeland
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 971 07 134
E-post: jens.espeland@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Stasjonsbyen legesenter
Fladebyveien 8
1746 SKJEBERG