Kort om arbeidsgiver

Om stillingen 
Ved Klinikk for psykisk helsevern og rus i Helse Nord-Trøndelag er det
ledig 100% fast stilling for lege(spesialist)/psykolog(spesialist). I en
periode på 6 år vil man jobbe 50% som PhD-kandidat (forsker) og 50%
som klinisk behandler ved en av vår 5 lokaliteter. Etter at prosjektet er
ferdig og PhD er bestått vil stillingen bestå av 20% forskning og 80% klinisk
arbeid. Stipendiatet vil være knyttet til prosjektet: "Psykososiale risikofaktorer ved bipolar lidelse". Hovedveileder er psykiater og
professor ved institutt for
psykisk helse, NTNU, Arne E. Vaaler. For mer informasjon om prosjektet, trykk på linken eller ta kontakt med Sara Germans Selvik, som er
prosjektleder og psykiater i Helse Nord-Trøndelag. 
 
Klinikk for psykisk helsevern og rus tilbyr helhetlig psykiatrisk behandling
til befolkningen i nordre del av Trøndelag og et høyspesialisert psykiatrisk
tilbud ved Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF). Klinikk
for psykisk helsevern og rus har lokalisasjoner i Stjørdal, Levanger,
Steinkjer, Namsos og Kolvereid og ledes av klinikkleder Arnt H. Moe. Les mer om Klinikk for psykisk helsevern og rus på våre hjemmesider: Forside - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)

Vi har et nært samarbeid med NTNU, førstelinjetjenesten og de somatiske klinikkene
ved Sykehuset Namsos og sykehuset Levanger.

Klinikken er godkjent for spesialistutdanning i psykiatri. Vi tilrettelegger også
for psykologenes spesialisering. Det legges vekt på kunnskapsbasert praksis og det oppfordres til forskning. Per nå
har seks av klinikkens leger og psykologer PhD-grad eller er i PhD-løp. Arbeidssted for klinisk arbeid blir bestemt i samråd med
aktuell kandidat.

Arbeidsoppgaver

Gjennomføre og fullføre en PhD-grad om teamet "Psykososiale risikofaktorer ved bipolar lidelse».

Klinisk arbeid som psykolog/lege/psykologspesialist/legespesialist innenfor rammene som klinikken kan tilby. 

Lege/legespesialist vil inngå i avdelingens vaktordning.

Kvalifikasjoner

Psykolog med lisens/psykolog/psykologspesialist. 

LiS 3/legespesialist i psykiatri.

Relevant helsefaglig utdanning med master med minimum karakter B kan bli vurdert.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner.

God gjennomføringsevne og motivasjon for en PhD-utdanning og videre forskning i klinikken på kliniske problemstillinger i samråd med klinikkens ledelse.

Motivasjon for videre forskning i klinikk og nettverksbygging i og utenfor klinikken.

Evne til å arbeide selvstendig og målrettet.

Vi tilbyr

Mulighet til å kombinere PhD-stilling ved siden av klinisk arbeid.

Målrettet og strukturert forskningsprosjekt hvor alle formaliteter ligger til rette for oppstart. 

Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og hyggelig fagmiljø.

Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.

Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jamfør Lov om helsepersonell § 20a. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Arnt Håvard Moe
Tittel: Klinikkleder
Telefon: 94839889
Navn: Sara Germans Selvik PhD MD
Tittel: Avdelingsleder Namsos, avdelingsoverlege Namsos, Veileder
Telefon: 90235965
E-post: SaraGermans.Selvik@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Havikvegen 8
7800 Namsos
Søk på stillingen