Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk Avdeling ved Sandnessjøen Sykehus lyser ut en 6 års kombinert forskningsstipendiat- og utdanningsstilling i Gastroenterologisk Kirurgi (dobbeltkompetanseløp), som vil gi den rette kandidaten en mulighet til å ta en doktorgrad samtidig som man utdanner seg til spesialist i kirurgi. Forskerstillingen er finansiert av Helse Nord og det vil tilrettelegges for at den rette kandidaten skal arbeide 50% med forskning og 50% med klinikk. Oppstart 15. august, eller etter avtale.

Kandidaten vil bli ansatt i NOMOGRAM prosjektet, som skal utarbeide beslutningsstøtte for pasienter og klinikere, med fokus på pasienter som har hatt endetarmskreft. Vi vil arbeide med data fra Kolorektalcancer Registeret, og prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Helgelandssykehuset, Universitetssykehuset Nord Norge, Akershus Universitetssykehus og University of Columbia, New York.

Nye Helgelandssykehuset er under utvikling og målet er å utvikle Norges beste lokalsykehus. Vi har god rekruttering og du vil komme til et godt miljø med stort faglig engasjement. Sandnessjøen ligger sentralt plassert på den vakre  Helgelandskysten, i et naturskjønt område med gode muligheter for fritid og sportslige aktiviteter, i tillegg til et variert kulturliv (www.visithelgeland.no). Kommunen har god barnehagedekning. Byen er trafikknutepunkt for ytre Helgeland, og har direkterute med fly til Oslo og Trondheim fra Sandnessjøen Lufthavn, samt hurtigruteanløp, hurtigbåter og buss til jernbane.

Helgelandssykehuset enhet Sandnessjøen har per i dag ca. 70 senger, fordelt på kirurgisk-, medisinsk-, føde-/gynekologisk- og rehabiliteringsavdeling. Det har over mange år vært stabil legedekning på kirurgisk avdeling, med fem fast ansatte overleger og fem leger i spesialisering fordelt på generell- og gastroenterologisk kirurgi. Kirurgisk avdeling er godkjent som utdanningsinstitusjon for lege i spesialisering i kirurgi del-2, generell kirurgi del-3 og gastroenterologisk kirurgi del-3. Avtale om rotasjonsstilling med Nordlandssykehuset Bodø, Universitetssykehuset Tromsø og Akershus universitetssykehus som ledd i et helhetlig utdanningsløp. LIS-2 inngår i 5-delt vaktordning, med LIS-1 som forvakt og overlege som bakvakt. Det legges opp til strukturert opplæring av LIS-2 gjennom internundervisning, vaktarbeid, poliklinikk, operasjon og veiledning.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning 50% og klinisk LIS2-3 arbeid 50% over 6 år
 • Forskningsoppgaver blir bestemt i samråd med veiledere og forskningsfokus blir på å utarbeide statistiske modeller for tilbakefall av kolorektal kreft.
 • Deler av forskningsperioden må påregnes å tilbringes ved en utenlandsk institusjon
 • Som LIS2-3 vil du få varierte arbeidsoppgaver fordelt på sengepost, poliklinikk, perasjon og vaktarbeid
 • Vi vektlegger teamarbeid i vakt, og har etablert mottakssystem etter BEST-prinsippet for akutte problemstillinger og alvorlig syke barn

Kvalifikasjoner

 • Du må ha norsk autorisasjon som lege
 • Du må ha godkjent turnustjeneste/LIS1
 • Tidligere forskererfaring er en fordel om du har

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, selvstendig og har en egen «drive»
 • Du har evne til å arbeide flerfaglig og med forskjellige profesjoner
 • Du har sterkt faglig engasjement og har interesse for kirurgi, kreftsykdommens patologi og spredningsmønster
 • Du interesserer deg for statistikk og er villig til å lære seg statistikkprogrammet R
 • Du har evne til å prioritere i en travel hverdag, og innsikt i eget kompetansenivå
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger
 • Fokus på veiledning og utdanning
 • Stabil overlegedekning over år, med flere ulike spesialiteter i fagmiljøet
 • Lønn etter overenskomst for legeforeningen og god pensjonsordning
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helgelandssykehuset HF
Kontaktpersoner
Navn: Knut Magne Augestad
Tittel: Professor og overlege
Telefon: 97499442
E-post: knut.magne.augestad@gmail.com
Navn: Kristine Olaisen Talseth
Tittel: Avd.leder kir.leger
Telefon: 95044571
E-post: Kristine.Talseth@Helgelandssykehuset.no
Arbeidssted
Kirurgiske leger Sandnessjøen, Helgelandssykehuset HF
Prestmarkveien 1
8800 Sandnessjøen
Søk på stillingen