Kort om arbeidsgiver

Medisinsk avdeling har ledig stilling som seksjonsoverlege ved endokrinologisk seksjon. 

Medisinsk avdeling, Bærum sykehus har lokalfunksjon for nærmere 200.000 mennesker i Asker og Bærum kommune. Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske grenspesialiteter og har i tillegg seksjon for kreftbehandling/ geriatri, slag og rehabilitering, akuttmottak samt seksjon for sosionomtjeneste, ergoterapi og fysioterapi. I tillegg er det nettopp opprettet en seksjon for forebyggende medisin.  Avdelingen har i alt 540 ansatte, derav rundt 100 leger. Det innlegges rundt 10.500 pasienter per år og det utføres ca. 48.000 polikliniske konsultasjoner.
.    
Endokrinologisk seksjon er en del av Medisinsk avdeling. Det jobber 4 spesialister (3,2 årsverk) ved seksjonen.  Seksjonen har til enhver tid en LIS-lege under spesialisering i endokrinologi, og det er i tillegg 2 diabetes sykepleiere og 2 kliniske ernæringsfysiologer tilknyttet seksjonen.

Medisinsk avdeling er en komplett indremedisinsk avdeling med et svært godt arbeidsmiljø. Samarbeidet med de andre spesialitetene er meget godt og effektivt, med fokus på at god pasientbehandling skal stå i sentrum.  Vi har et særlig godt samarbeid med onkologisk seksjon som også er en seksjon i  Medisinsk avdeling. Avdelingen har eget palliativt team. Endokrinologisk seksjon har et godt samarbeid med enkrin kirurgisk sekjon på Drammen sykehus med regelmessige tverrfaglige møter.

Avdelingen har nylig opprette en seksjon for forebyggende medisin som bl. annet skal drifte Senter for Livsstilsendringer med fokus på overvekt og metabolsk syndrom.

Seksjonsoverlegen for endokrinologisk seksjon er nivå 4 leder med økonomi- og personalansvar for våre endokrinologer og nefrologer (3) og rapporterer til avdelingssjef på medisinsk avdeling. 

Vi søker etter faglig kompetent kollega med gode samarbeidsegenskaper og interesse for ledelse og drift.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift og ledelse av endokrinologisk og nefrologisk legeseksjon.
 • Pasientbehandling
 • Bidra til faglig utvikling
 • Bidra til videreutvikling av forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Overlege, med norsk autorisasjon som lege
 • Interesse for ledelse
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Søkere med kort tid til ferdig spesialisering vurderes på lik linje med ferdig spesialister 

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Evne til å kommunisere og samarbeide godt under press
 • Fleksibel og arbeidsom

Vi tilbyr

 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Ungt og dynamisk fagmiljø med stor forskningskompetanse
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Rolf Whitfield
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: 91552774
Navn: Niels Kristian Thybo
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 99540030
E-post: Nielskristian.thybo@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Medisinsk avdeling, Bærum sykehus
Sokneprest Munthe-Kaas vei 100
1346 Gjettum