Kort om arbeidsgiver
Vang kommune har ledig eit svangerskapsvikariat for lege i 100 % stilling i perioda 19.04.21 - 31.12.21. 

Legekontoret har moderne og velutstyrte lokale i Vang sentrum, med erfarne og stabile medarbeidarar. All helseteneste utanom pleie og omsorg er lokalisert i same bygning med gode samarbeidstilhøve.

Det er 2,8 stillingar/heimlar for fastlege. Kommunen har om lag 1600 innbyggjarar, asylmottak på inntil 200 plassar.

Perioden for vikariat kan bli forlenga ut over 31.12.21.

Arbeidsoppgåver
Til stillinga ligg kurativ teneste med listeansvar for inntil 600 pasientar (for tida om lag 430), og ansvar som helsestasjons- og skulelege, samt sjukeheimslege.

I stillinga inngår det 18-delt tilstedevakt i interkommunal legevaktsentral, lokalisert på Fagernes. 

Kvalifikasjonar
-       Lege med norsk autorisasjon og fullført norsk turnusteneste/tilsvarande erfaring.
-       Gjerne spesialist innan allmennmedisin, eller under utdanning til dette
-       Gode norskkunnskapar skriftlig og munnleg

Førarkort for bil, og må kunne disponere bil

Utfylt søknadsskjema frå legeforeningen med attestert dokumentasjon og referansar skal leggjast ved søknaden. 
Stillinga krev gyldig politiattest. 

Personlege eigenskapar
Eigenskapar som faglig interesse, sjølvstende og gode samarbeidsevner, vert vektlagt.

Vi tilbyr
Gode lønstilhøve med fast løn pluss bonus av pasientinntektene.
Kommunen vil hjelpe til med å skaffe bustad.
Tilsetjing på ordinære vilkår som gjeld til ei kvar tid i kommunal sektor.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Vang kommune
Kontaktperson
Navn: Marit Tuv
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 975 66 647
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Tyinvegen 5161
2975 VANG I VALDRES