Kort om arbeidsgiver
Ämne
Invärtesmedicin

Ämnesbeskrivning
För denna anställning som universitetslektor i invärtesmedicin ingår något av följande specialistområden enligt Socialstyrelsens beskrivning: de invärtesmedicinska specialiteterna endokrinologi och diabetologi, internmedicin, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi eller njurmedicin; allergologi; akutsjukvård.

Vid tillsättning kan anställningen komma att ämnesmässigt specificeras med en inriktning som överensstämmer med innehavarens specialistkompetens.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning inom invärtesmedicin samt kursledning på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin, samt även verksamhetsförlagd undervisning i samarbete med universitetssjukvården inom Västra Götalandsregionen. Även handledning och annan undervisning kan ingå.

I arbetet ingår också att bedriva forskning i enlighet med ett eget forskningsprogram samt i samverkan med andra inom relevanta ämnen. Det förväntas också ett aktivt arbete med att söka externa forskningsmedel både som huvudsökande och som en del i andra forskargrupper för att bygga upp och stödja en egen forskargrupp.

Den kliniska tjänstgöringen genomförs inom ramen för en förenad anställning som specialistläkare/överläkare enligt överenskommelse med sjukvårdshuvudmannen och kan ha varierande innehåll, men baseras huvudsakligen på klinisk verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Viss administration relaterat till undervisning, forskning och klinik ingår också i anställningen.

Behörighet
Behörighet vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Behörighetskraven är avlagd doktorsexamen i medicinskt ämne eller annat ämne som arbetsgivaren finner likvärdigt, visad pedagogisk skicklighet och läkarexamen.

Krav är specialistkompetens inom minst ett av följande specialistområden (eller vad arbetsgivaren bedömer som motsvarande): de invärtesmedicinska specialiteterna endokrinologi och diabetologi, internmedicin, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi eller njurmedicin; allergologi; akutsjukvård.

Det är också ett krav att kunna undervisa på svenska eller skandinaviska och engelska.
Enligt Högskolelagen 3 kap 8 § får en förenad anställning innehas bara av den som uppfyller behörighetskraven för båda anställningarna.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3-4 §§ högskoleförordningen samt i Göteborgs universitets egen anställningsordning.

De första bedömningsgrunderna, som viktas lika, är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därefter viktas klinisk skicklighet.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid publikationer i ledande internationella tidskrifter, där kvalitet och genomslagskraft ska ges större vikt än den totala produktionen av vetenskapliga artiklar, samt kvaliteten på sökandes föreslagna forskningsprogram och dess relevans för verksamhetens inriktning. Förmåga att erhålla externa forskningsanslag i nationell och internationell konkurrens är meriterande.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad pedagogisk utbildning, erfarenhet av och god förmåga till bedside-undervisning och diagnostik inom läkarutbildning och god förmåga till kursledning och handledning. Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är mycket meriterande.

Vid bedömningen av den kliniska skickligheten ska särskild vikt fästas vid klinisk erfarenhet och kompetens inom något av de efterfrågade specialistområdena. Erfarenhet av vetenskapligt och kliniskt ledarskap från nationella och internationella nätverk är meriterande.

Vid tillsättning är även administrativ skicklighet samt förmåga till samarbete och samverkan meriterande.

Sökande som saknar formell högskolepedagogisk utbildning vid Göteborgs universitet förväntas genomgå sådan eller få motsvarande högskolepedagogisk utbildning vid annat lärosäte validerad inom ett år från det att anställningen påbörjats.

Anställning
En tillsvidareanställning på 100 % av heltid med placering vid institutionen för medicin. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande
  • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag
  • Sökandes handlingar skickas till externa sakkunniga för bedömning
  • Ärendet behandlas i Sahlgrenska akademins Lärarförslagsnämnd
  • Lärarförslagsnämnden lämnar förslag på kandidat
  • Ärendet förs till prefekt för beslut
Kontaktuppgifter för anställningen
Professor Jan Borén, prefekt för institutionen för medicin
Tele: +46 73 376 4264
E-post: jan.boren@wlab.gu.se

Professor Gudmundur Johannsson, viceprefekt med ansvar för utbildning
Tele: +46 705 28 08 72
E-post: gudmundur.johannsson@medic.gu.se

Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:
  • Doktorsexamensbevis (på svenska eller engelska)
  • Kursutvärderingar
  • Läkarexamen
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer
Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2021/195 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2021-04-27
 
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Stillingskategori
Universitetsstillinger
Arbeidsgiver
Göteborgs Universitet
Kontaktpersoner
Navn: Jan Borén
Tittel: Prefekt, institutionen för medicin
Telefon: +46 73 376 4264
E-post: jan.boren@wlab.gu.se
Navn: Gudmundur Johannsson
Tittel: Viceprefekt med ansvar för utbildning
Telefon: +46 705 28 08 72
E-post: gudmundur.johannsson@medic.gu.se
Hjemmeside
Arbeidssted
Medicinaregatan 3
405 30 GÖTEBORG
sweden
Søk på stillingen