Kort om arbeidsgiver

Det er ledig stilling som overlege ved nyreseksjonen, Stavanger Universitetssjukehus. 

Søker må være godkjent spesialist i indremedisin og nyre. Det er ønskelig at søker har vitenskapelig kompetanse og interesse for forskning så seksjonens forskningsaktivitet kan styrkes. 

Seksjonen driver utdanning av LIS i hovedspesialiteten nyresykdommer, og bortsett fra læringsmål knyttet til oppfølging av pasienter umiddelbart etter transplantasjon, kan øvrige læringsmål gjennomføres. Mottaksklinikken mottar medisinstudenter, og undervisning inngår som en del av arbeidsoppgavene til den som ansettes.

Det forutsettes at den som ansettes deltar i seksjonens vaktordning som for tiden er 6-delt dialysevakt.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Tiltredelse etter avtale. 

Stillingen lyses ut på legejobber.no.

Arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk arbeid i sengepost, dagbehandling og poliklinikk
 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Delta i avdelingen øvrige drift
 • Bidra til utarbeidelse og oppdatering av avdelingens rutiner og prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt
 • Søker med aktiv forskningskompetanse vil prioriteres
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode språkkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kommunisere tydelig og forståelig overfor pasienter og kollegaer
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø
 • God faglig vurderingsevne og arbeider målrettet og strukturert
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp delegerte oppgaver
 • Punktlig og pålitelig
 • Fleksibel og løsningorientert

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • En veldig god pensjonsordning
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenesteforsikring
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Lasse Gøransson
Tittel: Seksjonsoverlege
Telefon: (+47) 97418694
Arbeidssted
Mottaksklinikken, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger
Søk på stillingen