Kort om arbeidsgiver

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet, er et ledende behandlings- og kompetansemiljø som tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering og fysikalsk medisin. Gjennom individuell tilnærming, pasientmedvirkning, forskning og utvikling, skal vi bidra til økt funksjonsevne og mestring. Hovedtyngden av virksomheten ligger innen nevrorehabilitering, kreftrehabilitering, ortopedisk rehabilitering og fysikalsk medisin.

Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering.  Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet er akkreditert etter de internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF.

Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering søker

LEGE I SPESIALISERING - 100 % vikariat ledig fra 14.06.2021 - 13.06.2022

LEGE I SPESIALISERING - 100 % vikariat ledig fra 01.09.2021 - 31.08.2022   

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i døgnpost og poliklinikk, inklusive vaktordning (p.t. 12 delt vakt) 
 • Arbeid i tverrfaglige team organisert rundt behandlingsforløp
 • Informasjon og kunnskapsformidling; herunder medisinskfaglig veiledning til samarbeidende personell, samt undervisningsoppdrag internt og eksternt
 • Faglig utviklingsarbeid; klinisk forskning oppmuntres
 • Deler av arbeidsoppgavene forventes gjennomført på Sykehuset i Vestfolds øvrige lokalisasjoner

Kvalifikasjoner

 • God forståelse for norsk helsevesen 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege
 • Det er ønskelig med erfaring fra allmennmedisin, nevrologi og/eller fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Personlige egenskaper

 • Engasjert, faglig nysgjerrig og med interesse for utvikling av helhetlige pasientforløp
 • Selvstendig og med god gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Gjerne med interesse for forskning og prosjektarbeid
 • Håndtere høyt tempo
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt når søknadene vurderes 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø i samarbeid med andre faggrupper
 • Et miljø godt tilrettelagt for utdanningen
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, overenskomst og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Lønn i henhold til overenskomst.
   
  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle
  spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse. 
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktperson
Navn: Andreas Horsdal
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 95271504
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset i Vestfold HF
Kysthospitalveien 61
3294 STAVERN
Søk på stillingen