Fastlegeheimel på Arkaden legesenter
Kontoret held til i funksjonelle og trivelege lokale i Sartor Storsenter på Straume, om lag 15 minutt kjøretid frå Bergen sentrum. Det er fire fastlegar på legesenteret med flinke og erfarne legesekretærar. Det vert nytta Infodoc journalsystem. Listestorleiken er for tida 1350 pasientar. Listestorleiken kan endrast etter avtale med ny heimelsinnehavar. Fastlegeheimelen vert drifta etter sjølvstendig næringsdrivande modell.
 
Kvalifikasjonar:
 
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Fullført norsk turnusteneste/ LIS1
  • Svært gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg
  • Personlege eigenskapar vert vektlagd
  • Politiattest må ikkje vera eldre enn 3 månadar må leggjast fram før ein tek til i stillinga.
Øygarden kommune har gunstige ordningar når det gjeld økonomisk støtte til næringsdrivande fastlegar ved eventuelt fråvær frå praksis i samband med svangerskap eller sjukefråvær.
 
Kontaktpersonar:
  • Stein-Inge Stigen (kommuneoverlege ) stein.stigen@oygarden.kommune.no
  • Kees Ihlhaug (heimelsinnehavar) , ihlhaug@gmail.com
 
 
Elektronisk søknad via vår rekrutteringsmodul, Easycruit
Søknadsfrist 14.03.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
(Nye) Øygarden kommune
Kontaktpersoner
Navn: Stein-Inge Stigen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 55 09 72 26
E-post: stein.stigen@oygarden.kommune.no
Navn: Kees Ihlhaug
Tittel: Heimelsinnehaver
E-post: ihlhaug@gmail.com
Søknad
Søknad merkes: Fastlege , Arkaden
Arbeidssted
Arkaden Legesenter, Straume
Sartorvegen 12
5353 STRAUME
Søk på stillingen