Vi søker
Lege i 100% stilling
Har du hjerte for eldreomsorg, og ønsker du å jobbe i et engasjert team?
Er du tydelig, positiv, raus og engasjert? Motiveres du av tanken på å bidra til å utvikle gode tjenester i et kompetent, dynamisk og tverrfaglig arbeidsmiljø?
Vi søker lege som har interesse for geriatri og palliasjon!
Bergen Røde Kors Sykehjem – et godt sted å være!
Vi arbeider for at verdiene våre skal gjenspeiles i alt vi gjør:
 • Respekt: Vi verdsetter og anerkjenner hverandre
 • Trygghet: Ved BRKS skal en vite at en er i trygge hender
 • Glede: Vi møter andre mennesker med et positivt sinnelag
 • Ærlighet: Vi skal være ærlige i vår framferd
 • Kompetanse: Vi skal tilby systematisk og kontinuerlig utvikling av våre ansatte for å kunne utføre de til enhver tid påkrevde arbeidsoppgaver.
Bergen Røde Kors Sykehjem er et ideelt aksjeselskap heleid av Bergen Røde Kors. Vi holder til i trivelige lokaler i ytre Sandviken i Bergen. Vi har svært gode bussforbindelser, og bussturen til Bergen sentrum er på cirka 10 minutter. Våre ansatte har gratis parkering, og Kafé Hellen tilbyr kalde og varme retter daglig. Vi ligger langt framme i bruk av IT-verktøy for våre ansatte. BRKS er opptatt av tverrfaglig samarbeid, og leger, sykepleiere/vernepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut og prest inngår i tverrfaglige team. Sykehjemmet har cirka 400 ansatte fordelt på rundt 200 årsverk.
Sykehjemmet har til sammen 174 sengeplasser fordelt på fire somatiske avdelinger, én korttidsavdeling, én palliativ avdeling og to demensavdelinger. I tillegg har vi et aktivitetssenter med 15 plasser. 

Vi søker lege i 100 % stilling (80% fast, 20% vikariat ut 2021) fra 1. mai eller etter avtale. 

Om stillingen
Sykehjemmet har 3,4 årsverk fordelt på 4 leger.
Du vil jobbe 37,5 t/uke med fast arbeidstid på dagtid mellom 08.30 og 16 med mulighet for tilpasninger. I tillegg inngår alle legene i firedelt hjemmevaktordning på kveld/natt og helg.

Ansvar og oppgaver
Som lege ved BRKS er arbeidsdagen svært variert og spennende. Vi tilstreber stabilitet slik at hver lege vil ha hovedansvar for bestemte avdelinger. Vi jobber samtidig tett sammen blant annet ved ukentlige fellesvisitter på våre korttidsposter. Vi roterer avdeling med jevne mellomrom slik at alle legene skal få erfaring og kompetanse innen de ulike fagfelt. Ved vår lindrende enhet jobber en med komplekse palliative pasienter. På korttidsavdelingen har vi både rehabilitering, indremedisinske og kirurgiske pasienter. Våre langtidsposter har også et vidt spenn av utfordringer både innen allmennmedisin, geriatri, psykiatri og palliasjon med mer. Legene inngår i sykehjemmets tverrfaglige team og vi jobber tett opp mot øvrige yrkesgrupper, samt innad i legegruppen. Vaktordningen vår dekker akutte hendelser kveld, natt, helg med utrykningstid på 30 minutter, Det er i gjennomsnitt ca. 15 telefonhenvendelser per uke.  Ordningen gir en unik mulighet til god oppfølging av våre pasienter. Nyutdannede leger vil ha tilgang på bakvakt.

Personlige egenskaper
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Gode samarbeidsevner
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Interesse for eldreomsorg og palliasjon
 • Krav om gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Vi tilbyr
Jobben er knyttet til et av Norges største sykehjem, og vi er stolte av å kunne tilby utfordrende oppgaver, stor fleksibilitet og konkurransedyktige lønns-og arbeidsforhold med offentlig tjenestepensjon.

Vi ønsker å legge til rette for allmennmedisinsk tjeneste i sykehjem for ALIS i gammel og ny ordning for spesialisering i allmennmedisin.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bergen Røde Kors Sykehjem
Kontaktperson
Navn: Thea Marie Moell
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 41601995
E-post: thea.moell@brks.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bergen
Ellerhusensvei 35
5043 BERGE
Søk på stillingen