Vi har nå 1 ledig stilling ved Kvinneklinikken

100% engasjement- 50% PhD-stipendiat, 50% Lege

Stillingen er en rekrutteringsstilling beregnet på personer som ønsker å kvalifisere seg som forsker. Stillingen er begrenset til 6 år.

 Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus HF består av :

 • Avdeling for føde/barsel
 • Avdeling for LIS leger 
 • Avdeling for gynekologi
 • Avdeling for polikliniske tjenester
 • Avdeling for forskning
 • Avdeling for kontortjenester  

Klinikken har over 4500 fødsler per år og dekker mesteparten av patologien innen fødselshjelp og gynekologi bortsett fra enkelte former for avansert cancerbehandling, invasiv fosterdiagnostikk og assistert befruktning.

Alle stipendiater er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet med sikte på graden Ph.D.

Alle søkere må søke elektronisk

Arbeidsoppgaver

 •  Selvstendig forskning/forskningsutdanning med tanke på PhD-grad. Stillingen er tenkt som en 50% forskerstilling kombinert med en 50% klinisk stilling som lege i gynekologi og fødselshjelp. Stillingen er på Kvinneklinikken og forskningen er knyttet til prosjektet: "Second degree perineal tears, the forgotten injury affecting women’s life?”
  Utdanningskursene til en PhD-grad vil være ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo. Institutt for klinisk medisin.

Kvalifikasjoner

 • Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Autorisasjon som lege.
 • Klinisk erfaring i gynekologi og obstetrikk.
 • Kunnskap i epidemiologi, statistikk og håndtering av datafiler er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Vi tilbyr

 • Et godt forskningsmiljø
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
 • Mulighet for barnehageplass

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktpersoner
Navn: Marie Elstrøm Engh
Tittel: professor II/overlege
Telefon: 67962855
E-post: m.e.engh@medisin.uio.no
Navn: Maria Serrano
Tittel: Avdelingsleder LIS
Telefon: 67966090
E-post: mser@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen
Søk på stillingen